برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1388 , دوره  9 , شماره  2 ; از صفحه 1 تا صفحه 10 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان پروتيين و فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدانت تحت تنش کمبود آب در لاين هاي جو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
 
چکیده: 

پژوهش هاي زيادي درباره اثر تنش خشکي بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدانت گياهان زراعي صورت گرفته است، اما اطلاعات اندکي درباره اين نوع مطالعات در شرايط مزرعه وجود دارد. در پژوهش حاضر ميزان پروتيين کل و فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدانت شامل سوپراکسايد دسموتاز (SOD)، اسکوربيت پراکسيداز (APX)، کاتالاز (CAT) و پراکسيداز (POX) تحت تنش کمبود آب براي 5 لاين مختلف جو، با استفاده از روش هاي سنجش اسپکتروفتومتري و سنجش ژل در قالب آزمايش فاکتوريل تصادفي مطالعه گرديد. ميزان پروتيين کل با اعمال تنش خشکي افزايش معني داري نسبت به تيمار آبي نشان داد، در حالي که ميزان کلروفيل کاهش يافت. طبق نتايج تجزيه واريانس، فعاليت آنزيم هاي سوپر اکسايد دسموتاز، کاتالاز و پراکسيداز تحت تنش کمبود آب به طور معني داري افزايش يافت. ميزان اين افزايش براي آنزيم پراکسيداز در شرايط خشکي نسبت به آبي شديدتر بود. هم چنين افزايش فعاليت آنزيم هاي پراکسيداز و سوپراکسايد دسموتاز تحت تنش خشکي نسبت به تنش ديم معني دار شد. مطالعه فعاليت آيزوزايم اين آنزيم ها، نتايج به دست آمده را تاييد کرد. نتايج به دست آمده حاکي از آن است که از بين مجموع آنزيم هاي مورد مطالعه، آنزيم اسکوربيت پراکسيداز فعاليت کمي داشته و لذا نقش کمرنگي در محافظت گياه از تنش خشکي ايفا مي کند، در حالي که آنزيم پراکسيداز به عنوان يکي از آنزيم هاي مهم جهت افزايش مقاومت گياه جو در مقابل تنش ناشي از خشکي نقش کليدي بر عهده دارد. هم چنين فعاليت آنزيم ها نشان داد که آنزيم هاي مختلفي بسته به ميزان تنش خشکي در جو بيان شده و فعاليت نشان مي دهند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 99
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی