برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه تماس هاي بين فرهنگي و هوش فرهنگي؛ تحليل نظري و تجربي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

بحث هاي پيرامون سازه هوش فرهنگي، چهارچوب نظري توانمندي را براي تحليل مسائل بين المللي نظير صلح جهاني و يا پديده هايي در سطح ملي نظير توسعه اقتصادي و اجتماعي فراهم مي آورد. در اين مقاله نويسندگان تلاش کرده اند تا با تمرکز بر يکي از موضوعات طرح شده در اين حوزه به آزمون فرضيه اي بپردازند که عنوان مي کند تماس هاي بين فرهنگي مي توانند در تقويت هوش فرهنگي انسان ها يا گروه هاي اجتماعي مؤثر واقع شوند. در متن حاضر ضمن طرح مباني نظري پيرامون هوش فرهنگي و ابعاد چهارگانه آن شامل هوش هاي فرهنگي انگيزشي، شناختي، فراشناختي و رفتاري و با تدوين چهارچوب نظري و تجربي پيرامون فرضيه تأثير تماس هاي بين فرهنگي بر هوش فرهنگي، مدل ساختاري مورد آزمون قرار گرفته که بر اساس آن سطح بالاتر تماس هاي بين فرهنگي به هوش فرهنگي بالاتر منجر خواهد شد. داده هاي پيمايش براي 396 نفر نمونه آماري که بر اساس طرح نمونه اي سهميه اي مبتني بر گروه سني، جنس و منطقه محل زندگي از بين افراد 20 تا 49 ساله ساکن در شهر اصفهان انتخاب شده بودند، گردآوري شده است. ابزار گردآوري داده ها مقياس هاي استاندارد هوش فرهنگي انگ و داين و ابزار گردآوري براي سنجش تماس هاي بين فرهنگي مقياس محقق ساخته و داراي دقت اندازه گيري قابل قبول بوده است. نتايج نشان مي دهد سازه تماس هاي بين فرهنگي داراي تأثير قوي، مثبت و معني داري بر سازه هوش فرهنگي است (y=0.5). به اين ترتيب با اينکه در شرايط خاصي تماس هاي بين فرهنگي مي تواند تأثيري بر بهبود هوش فرهنگي نداشته باشد و يا حتي فرد را با شوک فرهنگي مواجه کند اما در مجموع احتمال تأثير مثبت تماس هاي بين فرهنگي بر هوش فرهنگي بيشتر است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

یزدخواستی، گ.، و قاسمی، و.، و وحیدا، ف. (1390). رابطه تماس های بین فرهنگی و هوش فرهنگی؛ تحلیل نظری و تجربی. تحقیقات فرهنگی ایران, 4(2 (پیاپی 14)), 133-162. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=183346Vancouver : کپی

یزدخواستی گیسو، قاسمی وحید، وحیدا فریدون. رابطه تماس های بین فرهنگی و هوش فرهنگی؛ تحلیل نظری و تجربی. تحقیقات فرهنگی ایران. 1390 [cited 2021April10];4(2 (پیاپی 14)):133-162. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=183346IEEE : کپی

یزدخواستی، گ.، قاسمی، و.، وحیدا، ف.، 1390. رابطه تماس های بین فرهنگی و هوش فرهنگی؛ تحلیل نظری و تجربی. تحقیقات فرهنگی ایران, [online] 4(2 (پیاپی 14)), pp.133-162. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=183346>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 231 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی