نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي مناسب ترين توزيع فراواني دبي حداکثر لحظه اي سالانه (مطالعه موردي: منطقه البرز مرکزي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
در اين تحقيق مناسب ترين توزيع فراواني جهت برآورد مقادير دبي حداکثر لحظه اي سالانه با احتمالات وقوع مشخص انتخاب گرديده و روند تغييرات توزيع مناسب برازش يافته با داده ها با تغييرات طول دوره آماري در منطقه البرز مرکزي مورد بررسي قرار مي گيرد. بدين منظور در منطقه مورد مطالعه، ايستگاه هاي هيدرومتري را که داراي آمار طولاني تر و کامل تري نسبت به ساير ايستگاه ها بودند انتخاب و آمار دبي حداکثر لحظه اي سالانه آنها مورد بررسي قرار گرفت. پس از بررسي و تکميل داده ها آمار هر ايستگاه به دوره هاي آماري 10، 15 و 20 ساله تقسيم شد. در هر ايستگاه 11 سري آماري 10 ساله، 6 سري آماري 15 ساله و يک سري آماري 20 ساله و در کل منطقه 414سري آماري تجزيه و تحليل شدند. با آناليز داده ها در سري هاي زماني مذکور در محيط نرم افزار HYFA براي هر ايستگاه در سري هاي زماني مذکور با توجه به خروجي برنامه و آزمون برازش نکويي مجذور ميانگين انحرافات نسبي (حداقل مربعات) بهترين توزيع فراواني انتخاب شد. بر اساس نتايج بدست آمده و فراواني نسبي رتبه هاي اول در سري آماري 10 ساله توزيع لوگ پيرسون تيپ سه (روش گشتاور معمولي) با فراواني 45.4 درصد اولين توزيع فراواني و توزيع پيرسون تيپ سه (روش گشتاور معمولي) با فراواني 13.8 درصد دومين توزيع بوده است. در سري آماري 15 ساله توزيع لوگ پيرسون تيپ سه (روش گشتاور معمولي) با فراواني 35.5 درصد و روش دو پارامتري گاما (روش بيشينه درست نمايي) با فراواني 25.3 درصد دومين توزيع بوده است. در سري آماري 20 ساله توزيع لوگ پيرسون تيپ سه (روش گشتاور معمولي) با فراواني 47.8 درصد اولين توزيع فراواني و توزيع لوگ نرمال دو پارامتري با فراواني 25.3 (روش بيشينه درست نمايي) دومين توزيع فراواني بوده است. نتايج بررسي روش هاي بيشينه درست نمايي و گشتاور معمولي با توجه به رتبه هاي اول نشان داد که در روش گشتاور معمولي در همه سري هاي آماري توزيع لوگ پيرسون تيپ سه بيشترين فراواني را دارد و در روش بيشينه درست نمايي در سري آماري 10 و 15 ساله توزيع گاماي دوپارامتري و در سري آماري 20 ساله توزيع لوگ نرمال 3 پارامتري بيشترين فراواني را دارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سلاجقه، ع.، و مهدوی، م.، و خسروی، م. (1389). بررسی مناسب ترین توزیع فراوانی دبی حداکثر لحظه ای سالانه (مطالعه موردی: منطقه البرز مرکزی). پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز, 1(1), 88-96. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=183330Vancouver : کپی

سلاجقه ع.، مهدوی م.، خسروی م.. بررسی مناسب ترین توزیع فراوانی دبی حداکثر لحظه ای سالانه (مطالعه موردی: منطقه البرز مرکزی). پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز. 1389 [cited 2022May28];1(1):88-96. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=183330IEEE : کپی

سلاجقه، ع.، مهدوی، م.، خسروی، م.، 1389. بررسی مناسب ترین توزیع فراوانی دبی حداکثر لحظه ای سالانه (مطالعه موردی: منطقه البرز مرکزی). پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز, [online] 1(1), pp.88-96. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=183330. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 107 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی