برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه کيفيت زندگي با کيفيت زندگي کاري در کارکنان مرکز آموزشي، درماني و تحقيقاتي روان پزشکي بهاران زاهدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی
 
چکیده: 

زمينه: وجود نيروي انساني توانمند و متعهد در سازمان هاي بهداشتي و درماني ضمن کاهش غيبت، تاخير و جابه جايي، باعث تجلي بهتر اهداف سازماني و فردي مي شود.
هدف: مطالعه به منظور تعيين رابطه کيفيت زندگي با کيفيت زندگي کاري در کارکنان مرکز آموزشي، درماني و تحقيقاتي روان پزشکي بهاران زاهدان انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تحليلي تعداد 55 نفر از کارکنان مرکز آموزشي، درماني و تحقيقاتي روان پزشکي بهاران زاهدان در آذر ماه1389 با نمونه گيري طبقه اي - تصادفي انتخاب شدند. ابزار سنجش شامل سه بخش اطلاعات جمعيتي، پرسش نامه کوتاه شده کيفيت زندگي سازمان جهاني بهداشت و آزمون کيفيت زندگي کاري درگاهي بود. داده ها با آزمون هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه تحليل شدند.
يافته ها: 43.6% کارکنان از کيفيت زندگي و %40 از کيفيت زندگي کاري خود ناراضي بودند و بين کيفيت زندگي کاري و کيفيت زندگي کارکنان رابطه معني دار آماري وجود داشت (
r=0.48 و P=0.000). از بين متغيرهاي کيفيت زندگي فقط متغير سلامت محيط با تغييرات نمره کيفيت زندگي کاري رابطه آماري معني داري داشت (r=0.582 و P=0.001).
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها، به نظر مي رسد دسترسي آسان و رضايت بخش به اماکن تفريحي، ورزشي، آموزشي و خدمات بهداشتي- درماني، تجديد نظر در نظام پرداخت حقوق و مزايا، آموزش و توسعه منابع انساني و سبک مديريت ضروري است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 114
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی