برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1390 , دوره  2 , شماره  1 ; از صفحه 41 تا صفحه 58 .
 
عنوان مقاله: 

تبيين عوامل موثر بر نگرش به کامپيوتر در ميان دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

اين تحقيق با هدف بررسي رابطه بين طبقه اجتماعي-اقتصادي، داشتن کامپيوتر شخصي و دسترسي به اينترنت و سابقه شرکت در کلاس هاي آموزش کامپيوتر، با نگرش نسبت به کامپيوتر در دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد انجام شد. اين تحقيق، توصيفي و از نوع همبستگي مي باشد. جامعه آماري آن شامل کليه دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1390 است. نمونه آماري، شامل 180 نفر (115 دختر و 65 پسر) بود که به روش نمونه گيري خوشه اي مرحله اي انتخاب شدند. ابزار اصلي جمع آوري اطلاعات، مقياس نگرش نسبت به کامپيوتر (CAS) بود. پايايي کل اين مقياس به روش آلفاي کرونباخ، 0.92 به دست آمد. براي تحليل نتايج از ضريب همبستگي پيرسون، آزمون تي گروه هاي مستقل و رگرسيون به روش همزمان استفاده شد. نتايج نشان داد که طبقه اجتماعي-اقتصادي با اضطراب نسبت به کامپيوتر همبستگي مثبت و معنادار (P<0.05) دارد؛ دارا بودن کامپيوتر شخصي و سابقه شرکت در کلاس هاي آموزشي با اضطراب، اطمينان و نگرش کلي نسبت به کامپيوتر در سطح (P<0.01) و با علاقه مندي در سطح (P<0.05) رابطه مثبت و معنادار نشان داد. طبق نتايج، بين دو جنس در ارتباط با نگرش نسبت به کامپيوتر تفاوت معناداري ديده نشد. ضمن اين که طبق نتايج، دارا بودن کامپيوتر شخصي به طور معناداري (P<0.008) و سابقه شرکت در کلاس هاي کامپيوتري به طور معناداري (P<0.004) قادر به پيش بيني نگرش نسبت به کامپيوتر بودند. نتايج اين تحقيق گوياي تاثير قابل توجه داشتن کامپيوتر شخصي و شرکت در کلاس هاي آموزشي کامپيوتر بر نگرش مثبت به کامپيوتر است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عطاردی، م.، و سعیدی رضوانی، م. (1390). تبیین عوامل موثر بر نگرش به کامپیوتر در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی, 2(1), 41-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=182754Vancouver : کپی

عطاردی مصطفی، سعیدی رضوانی محمود. تبیین عوامل موثر بر نگرش به کامپیوتر در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. 1390 [cited 2021October16];2(1):41-58. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=182754IEEE : کپی

عطاردی، م.، سعیدی رضوانی، م.، 1390. تبیین عوامل موثر بر نگرش به کامپیوتر در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی, [online] 2(1), pp.41-58. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=182754. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 139 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی