برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1391 , دوره  4 , شماره  15 ; از صفحه 27 تا صفحه 38 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط سطوح استراحتي ويسفاتين و تغييرات آن در پاسخ به فعاليت حاد استقامتي با آمادگي هوازي و ترکيب بدن در مردان سالم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی
 
چکیده: 

هدف تحقيق بررسي ارتباط سطوح استراحتي و تغييرات ويسفاتين طي فعاليت حاد استقامتي با آمادگي هوازي و ترکيب بدن بود. بدين منظور 46 آزمودني (ميانگين±انحراف معيار؛ سن، 42.9±16.1 سال؛ قد، 171.8±5.4 سانتي متر؛ وزن 73.6±9.7 کيلوگرم) در تحقيق حاضر شرکت کردند. در يک جلسه ابتدا ويژگي هاي ترکيب بدني شامل وزن، نسبت دور کمر به باسن (WHR) و شاخص توده بدني (BMI) اندازه گيري شد و پس از 5 دقيقه گرم کردن عمومي، حداکثر اکسيژن مصرفي (Vo2max) آزمودني ها با استفاده از آزمون فزآينده و بر روي دوچرخه ارگومتر تعيين شد. به فاصله يک هفته آزمودني ها يک جلسه فعاليت حاد استقامتي با شدت 60 درصد Vo2max و به مدت 30 دقيقه بر روي دوچرخه انجام دادند. دو نمونه خوني قبل و بلافاصله پس از فعاليت گرفته شد و براي اندازه گيري گلوکز و ويسفاتين مورد استفاده قرار گرفت. جهت بررسي ارتباط سطوح استراحتي ويسفاتين و تغييرات آن در پاسخ به فعاليت با ساير فاکتورها از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد بين سطح سرمي ويسفاتين با آمادگي هوازي (r=0.17, p=0265) و فاکتورهاي ترکيب بدني ارتباط معناداري وجود ندارد (P>0.05). اما تغييرات ويسفاتين طي فعاليت حاد استقامتي با آمادگي هوازي (r=0.349, p=0.018) و تغييرات گلوکز (r=0.363, p=0.013) ارتباط مثبت و معناداري دارد. علاوه بر اين نتايج همبستگي نشان داد آمادگي هوازي با سطوح استراحتي گلوکز و تغييرات آن در پاسخ به فعاليت (r=-0.362, p=0.013) ارتباط منفي و معناداري دارد. بر اساس نتايج تحقيق حاضر نتيجه گيري مي شود ميزان آمادگي هوازي نقشي در سطح پايه ويسفاتين ندارد، اما آمادگي هوازي بالاتر موجب تغييرات بيشتري در پاسخ ويسفاتين به فعاليت حاد مي شود. اين مساله احتمالا نشان دهنده نقش ويسفاتين در بهبود عمکرد هوازي از طريق بيوسنتر NAD+ و نيز افزايش ترشح انسولين در حين و بلافاصله پس از فعاليت است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی