برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  19 , شماره  2 ; از صفحه 165 تا صفحه 178 .
 
عنوان مقاله: 

اثر شيب و خصوصيات خاك بر رواناب و هدررفت خاك با استفاده از شبيه ساز باران،حوزه آبخيز چهل چاي استان گلستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
چکیده: 

مطالعه فرآيندهاي فرسايش خاك و ارزيابي عوامل كنترل آن از نيازهاي مديريت صحيح منابع آب و خاك است. اين پژوهش به منظور بررسي اثرات شيب و خصوصيات خاك بر رواناب و هدررفت خاك با استفاده از شبيه ساز باران در حوزه آبخيز چهل چاي استان گلستان انجام گرفت. به اين منظور، بر اساس نقشه واحد اراضي، 3 واحد اراضي در مناطق زراعي انتخاب شد. در هر 3 واحد اراضي، 3 طبقه شيب 10-0، 30-10 و بيش تر از 30 درصد تعيين شد. سپس، در هر طبقه شيب 4 پلات 10×10 متر به طور تصادفي انتخاب و در هر يك به طور تصادفي اقدام به شبيه سازي باران و اندازه گيري ميزان رواناب و هدررفت خاك در 4 تكرار گرديد. با استفاده از باران ساز، بارشي با شدت 2 ميلي متر بر دقيقه و به مدت 15 دقيقه در هر پلات ايجاد و هم زمان نمونه برداري از خاك داخل هر پلات انجام شد. نتايج نشان داد كه بين حجم رواناب و شيب، همبستگي كمي وجود دارد و در سطح 0.05 معني دار نمي باشد. اما بين مقادير خاك هدررفته و شيب، در سطح 0.01 اختلاف معني داري وجود دارد. نتايج همبستگي پيرسون نشان داد، درصد شن ريز در سطح 1 درصد و درصد آهك و سيلت در سطح 5 درصد، همبستگي مثبت و معني دار با رواناب دارد. همچنين درصد رطوبت، همبستگي مثبت و مقاومت خاك سطحي، همبستگي منفي و معني دار با هدررفت خاك نشان داد. در مجموع، حجم رواناب و هدررفت خاك در شيب بيش از 30 درصد نسبت به شيب 10-0 درصد به ترتيب 8 و 100 درصد افزايش داشت و با افزايش شيب مقاومت ذرات خاك كاهش و هدررفت خاك افزايش، نشان داد .

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

زارع خورمیزی، م.، و نجفی نژاد، ع.، و نورا، ن.، و کاویان، ع. (1391). اثر شیب و خصوصیات خاک بر رواناب و هدررفت خاک با استفاده از شبیه ساز باران,حوزه آبخیز چهل چای استان گلستان. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), 19(2), 165-178. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=182548Vancouver : کپی

زارع خورمیزی مهناز، نجفی نژاد علی، نورا نادر، کاویان عطااله. اثر شیب و خصوصیات خاک بر رواناب و هدررفت خاک با استفاده از شبیه ساز باران,حوزه آبخیز چهل چای استان گلستان. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی). 1391 [cited 2021April10];19(2):165-178. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=182548IEEE : کپی

زارع خورمیزی، م.، نجفی نژاد، ع.، نورا، ن.، کاویان، ع.، 1391. اثر شیب و خصوصیات خاک بر رواناب و هدررفت خاک با استفاده از شبیه ساز باران,حوزه آبخیز چهل چای استان گلستان. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 19(2), pp.165-178. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=182548>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 145 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی