برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  19 , شماره  2 ; از صفحه 149 تا صفحه 164 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي ويژگي هاي موثر خاك بر وضعيت غلظت كادميم در خاك و بذر گندم در برخي خاك هاي آهكي خوزستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه خاکشناسی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 
ويژگي هاي خاك بر مقدار و زيست فراهمي عناصر سنگين موثر مي باشند. بنابراين، بررسي ويژگي هاي موثر خاك بر حلاليت و جذب اين عناصر به وسيله گياه ضروري است. هدف از اين پژوهش، تعيين مهم ترين ويژگي هاي موثر خاك بر غلظت كل و قابل جذب كادميم و تجمع آن در بذر گندم در خاك هاي آهكي استان خوزستان مي باشد. به اين منظور، تعداد 255 نمونه خاك مركب و بذر گندم به روش وزني، در مزارع گندم (با مساحت 4000 كيلومترمربع) نمونه برداري شد. سپس، pH، شوري، درصد رس، مقدار آهك، ظرفيت تبادلي كاتيوني، درصد كربن آلي، فسفر قابل جذب، غلظت كادميم خاك (كل و قابل عصاره گيري با (DTPA و كادميم بذر اندازه گيري شد. ميانگين آهك در نمونه ها بيش از 46 درصد و ميانگين غلظت كادميم كل و قابل جذب، به ترتيب 1.47 و 0.085 ميلي گرم در كيلوگرم خاك بود. ميانگين غلظت كادميم بذر 0.7 ميلي گرم در كيلوگرم بذر به دست آمد. نتايج نشان داد كه كادميم كل خاك همبستگي معني داري با درصد آهك ((P≤0.01، ظرفيت تبادلي كاتيوني ((P≤0.05، فسفر قابل جذب ( (P≤0.01و كربن آلي (P≤0.05) دارد. همچنين، همبستگي مقدار رس ((P≤0.05، درصد كربن آلي (P≤0.01)و pH خاك ((P≤0.05 با غلظت كادميم قابل جذب خاك معني دار بود. غلظت كادميم بذر با مقدار كربن آلي ((P≤0.01، ظرفيت تبادل كاتيوني (P≤0.01) و كادميم قابل جذب خاك (P≤0.05) همبستگي معني داري داشت. اما، همبستگي معني داري بين كادميم بذر با كادميم كل،pH خاك و ميزان آهك در خاك هاي مورد مطالعه ( (P≤0.05مشاهده نشد. تاثير ويژگي هاي خاك بر غلظت كادميم بذر ارقام گندم (دوروم و نان) متفاوت بود. به طوري كه، كربن آلي، ظرفيت تبادل كاتيوني و غلظت كادميم قابل جذب بر كادميم بذر گندم دوروم تاثيري معني دار (P≤0.01) داشتند. براي گندم نان، افزون بر ويژگي هاي موثر بر گندم دوروم، مقدار آهك و رس نيز بر غلظت كادميم بذر تاثير معني داري ( (P≤0.05داشتند. مي توان نتيجه گيري كرد كه فراهمي كادميم قابل جذب خاك براي گياه تحت تاثير وي‍ژگي هاي خاك و گونه گندم مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جعفرنژادی، ع.، و همایی، م.، و صیاد، غ.، و بای بوردی، م. (1391). ارزیابی ویژگی های موثر خاک بر وضعیت غلظت کادمیم در خاک و بذر گندم در برخی خاک های آهکی خوزستان. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), 19(2), 149-164. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=182539Vancouver : کپی

جعفرنژادی علیرضا، همایی مهدی، صیاد غلامعباس، بای بوردی محمد. ارزیابی ویژگی های موثر خاک بر وضعیت غلظت کادمیم در خاک و بذر گندم در برخی خاک های آهکی خوزستان. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی). 1391 [cited 2022January19];19(2):149-164. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=182539IEEE : کپی

جعفرنژادی، ع.، همایی، م.، صیاد، غ.، بای بوردی، م.، 1391. ارزیابی ویژگی های موثر خاک بر وضعیت غلظت کادمیم در خاک و بذر گندم در برخی خاک های آهکی خوزستان. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 19(2), pp.149-164. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=182539. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 149 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی