برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1391 , دوره  19 , شماره  6 ; از صفحه 531 تا صفحه 539 .
 
عنوان مقاله: 

سرواپيدميولوژي ليشمانيوز احشايي در سگ هاي خانگي و ولگرد شهر کرمان در سال 1390

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 
چکیده: 

مقدمه: ليشمانيوز احشايي در اغلب مناطق ايران به صورت اسپوراديک و در برخي استان ها به صورت اندميک ديده مي شود. اين مطالعه به منظور تعيين شيوع سرمي ليشمانيوز احشايي در سگ هاي شهر کرمان انجام گرفته است.
روش: جمعيت سگ هاي مورد بررسي، از ميان سگ هاي خانگي آورده شده به بيمارستان تخصصي دانشکده دامپزشکي دانشگاه شهيد باهنر کرمان و سگ هاي ولگرد معدوم شده توسط شهرداري به صورت تصادفي انتخاب گرديد که پس از انجام معاينات باليني کامل، از آنها خون گيري به عمل آمد. سرم به دست آمده با استفاده از روش اليزاي غيرمستقيم، از لحاظ حضور آنتي بادي اختصاصي بر ضد ليشمانيا اينفانتوم بررسي شد. همچنين در تمامي سگ ها آزمايش کامل خون جهت بررسي تغييرات هماتولوژيک صورت گرفت. داده هاي جمع آوري شده با نرم افزار
SPSS و آزمون هاي آماري کاي دو و فيشر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: شيوع کلي سرولوژيک
7.03 درصد و در سگ هاي ولگرد 11.5 درصد بود که در گروه سني بالاي 5 سال به طور معني داري بيشتر از گروه سني زير 5 سال بود (P<0.01). شيوع آلودگي ارتباط معني داري با جنس و تغييرات هماتولوژيک نشان نداد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد هر چند که شيوع سرمي ليشمانيوز احشايي در سگ هاي شهر کرمان کمتر از مناطق آندميک در سطح کشور مي باشد، وجود سگ هاي ولگرد آلوده مي تواند خطر بالقوه اي براي بهداشت عمومي ايجاد نمايد. بر اين اساس، انجام مطالعات تکميلي اکولوژيک بر روي مخازن و ناقلين بيماري در مناطق مختلف استان کرمان ضروري به نظر مي رسد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 101
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی