برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1383 , دوره  13 , شماره  50 ; از صفحه 33 تا صفحه 38 .
 
عنوان مقاله: 

جدا سازي هليكوباكتر پيلوري به روش PCR از آفت هاي دهاني بيماران مبتلا به آفت هاي راجعه دهاني در سال 1381 در شهر رشت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: آفت‌هاي راجعه دهاني (RAS) Recurrent Aphthous Stomatitis اختلالي ا‌ست كه به صورت زخم هايي محدود به مخاط دهان مشخص مي شود. بـه دليل شباهت هاي بافت شناسي كه بين زخم پپتيك (Peptic ulcer) و آفت هاي راجعه دهاني مشاهده شده و چون ضايعات آفت هاي دهاني اغلب به درمان با آنتي بيوتيك‌هاي وسيع الطيف مثل تتراسايكلين پاسخ مي دهند، و نقش هليكوباكترپيلوري كه در زخم پپتيك مشخص گرديده، پيشنهاد شده كه اين باكتري ممكن است در توسعه زخم هاي آفتي راجعه دهان دخالت داشته باشد. با وجود اين، فقط مدارك محدودي در مورد كلونيزه شدن يا نقش احتمالي هليكوباكترپيلوري در زخم هاي آفتي دهان وجود دارد.
هدف: در اين مطالعه خواسته شده است تا با انجام آزمايش Polymerase Chain Reaction (PCR) بر روي نمونه هاي برش زده زخم هاي آفتي به دنبال حضور احتمالي هليكوباكترپيلوري در اين زخم ها باشيم.
مواد و روش ها: در اين مطالعه از آفت هاي دهاني بيماران مبتلا بهRAS ، به وسيله برس‌هاي دنداني نمونه برداري شد، و به منظور تعيين هليكوباكترپيلوري از نمونه ها، آزمايش PCR ، كه يك روش بسيار دقيق و حساس براي جدا سازي هليكوباكترپيلوري در نمونه هاي زخم آفت هاي راجعه دهان و نمونه هايي از مكان‌هاي ديگر دهان است، انجام گرفت. در كليه اين بيماران همچنين تست سرولوژي به روش ELISA براي تعيين ميزان آنتي بادي IgG ضد هليكوباكترپيلوري نيز به عمل آمد. بر روي تمام بيماران هر دو آزمايش PCR و ELISA انجام گرفت. بيماران مورد نظر، داراي آفت هاي راجعه دهاني فعالي بودند كه از خرداد ماه سال 81 تا خرداد ماه سال82 به آزمايشگاه مراجعه مي نمودند.
نتايج: 50 مورد ازبيماران مبتلا به RAS مورد مطالعه قرار گرفتند كه محدوده سني 18 تا60 سال داشتند و ميانگين سني آنان 30/11± 38/32 سال بود، تعداد 26 نفر (52 درصد) از نظر تست ELISA مثبت شدند و از يك بيمار (2درصد)، با انجام آزمايشPCR ، DNA هليكوباكترپيلوري به دست آمد.
نتيجه گيري: طبق نتايج به دست آمده از اين مطالعه، DNA هليكوباكترپيلوري در زخم هاي آفتي اين بيماران، حتي در آنهايي كه آنتي بادي(IgG)  ضدهليكو باكترپيلوري آنها در مطالعه مثبت گزارش شده ديده نمي‌شود و اين احتمال وجود دارد كه اين باكتري هيچ دخالتي در آفت هاي راجعه دهاني بيماران نداشته باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 424
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی