نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1383 , دوره  13 , شماره  49 ; از صفحه 33 تا صفحه 38 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد فرهنگيان شهر رشت نسبت به تنظيم خانواده و روش‌ هاي پيشگيري از حاملگي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
مقدمه: تنظيم خانواده به عنوان راهكاري براي مقابله با افزايش جمعيت از سوي اكثر كشورها پذيرفته شده است. يكي از مهمترين عوامل موفقيت برنامه‌هاي تنظيم خانواده يافتن الگوي منطقه‌اي مناسب براي آموزش اهداف آن است. اين موضوع زماني ميسر مي‌شود كه شناخت كافي از آگاهي، نگرش و عملكرد گروههاي مختلف اجتماعي هر منطقه وجود داشته باشد. هدف: بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد فرهنگيان شهر رشت نسبت به تنظيم خانواده و روش‌هاي پيشگيري از حاملگي.مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع مقطعي‌ بوده و روي معلمان مقاطع مختلف در سال تحصيلي 81-80 انجام گرفت. نمونه‌گيري به صورت تصادفي، و حجم نمونه 544 نفر(137 مرد و 366 زن) بود. داده‌ها به وسيله پرسشنامه‌اي كه توسط معلمان تكميل مي‌شد، به دست آمد. در مجموع 503 پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.نتايج: محدوده سني افراد مورد مطالعه 55-25 سال (متوسط 4/38 سال) بود. متوسط سن زمان ازدواج 1/24 سال با انحراف معيار 7/3± و متوسط تعداد فرزندان 94/1 با انحراف معيار 94/0± بود. 5/57% از شركت كنندگان داراي تحصيلات ليسانس و بالاتر بودند. 1/44% از پژوهش شوندگان پزشك و پرسنل بهداشتي را مهمترين منبع كسب اطلاعات خود در مورد پيشگيري از حاملگي بر شمردند. متوسط نمره آگاهي 21/4 از 10 بود و 8/62% از نظر آگاهي در گروه متوسط قرار گرفتند. بين سن و آگاهي افراد رابطه معني‌داري وجود داشت .(P<0.000)متوسط نمره نگرش 73/3 از محدوده 12تا -12 بود و 3/83% افراد در گروه با نگرش مثبت قرار گرفتند. بين تعداد فرزندان و نگرش اين افراد ارتباط معني‌داري ديده مي‌شد .(P<0.005) شايع ترين روش مورد استفاده پژوهش شوندگان براي پيشگيري از حاملگي مقاربت منقطع (7/19%) بود. 7/42% افراد عنوان كردند كه حداقل يك بار بدون برنامه‌ريزي قبلي صاحب فرزند شده‌اند.نتيجه‌گيري: آنچه در اين پژوهش ارايه شد نشان دهنده نگرش مثبت افراد پژوهش شونده نسبت به لزوم تنظيم خانواده و پيشگيري از حاملگي ‌هاي ناخواسته بود. ولي به علت پايين بودن سطح آگاهي نسبت به روش‌ هاي پيشگيري از حاملگي، ميزان حاملگي‌ هاي بدون برنامه‌ريزي بالا بود كه نشانگر عملكرد ضعيف پژوهش شوندگان در اين زمينه است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

روشنی، ع.، و کیانی، س.، و صدیقی، ع.، و مختاری، ف. (1383). بررسی آگاهی, نگرش و عملکرد فرهنگیان شهر رشت نسبت به تنظیم خانواده و روش‌ های پیشگیری از حاملگی. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان, 13(49), 33-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=18212Vancouver : کپی

روشنی علی، کیانی سیدامیر، صدیقی عبدالعظیم، مختاری فروغ. بررسی آگاهی, نگرش و عملکرد فرهنگیان شهر رشت نسبت به تنظیم خانواده و روش‌ های پیشگیری از حاملگی. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان. 1383 [cited 2022August11];13(49):33-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=18212IEEE : کپی

روشنی، ع.، کیانی، س.، صدیقی، ع.، مختاری، ف.، 1383. بررسی آگاهی, نگرش و عملکرد فرهنگیان شهر رشت نسبت به تنظیم خانواده و روش‌ های پیشگیری از حاملگی. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان, [online] 13(49), pp.33-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=18212. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 189 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی