برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1384 , دوره  6 , شماره  23 ; از صفحه 99 تا صفحه 112 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تأثير سرعت و زاويه لبه تيغه بر مقاومت برشي ساقه ارقام مختلف برنج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مهندسی بیوسیستم کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 
به منظور اندازه گيري نيروي برش ديناميكي ساقه برنج، يك دستگاه آزمايشگاهي با مكانيزم برش رفت و برگشتي طراحي و ساخته شد. تأثير سرعت برشي تيغه در چهار سطح 0.6، 0.9، 1.2، و 1.5 متر بر ثانيه و زاويه لبه تيغه در سه سطح 25، 30، و 35 درجه روي مقاومت برشي ساقه چهار رقم برنج شامل خزر، فجر، بي نام و هاشمي مطالعه شد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه تأثير رقم برنج، سرعت برشي، و زاويه لبه تيغه عوامل اصلي و اثر متقابل رقم برنج و سرعت برشي بر مقاومت برش ساقه در سطح 1 درصد معني دار بود. بيشترين و كمترين مقدار مقاومت برشي به ترتيب مربوط به ارقام خزر و هاشمي با ميانگين 0.0210 و 0.181 مگاپاسكال به دست آمد. با توجه به نتايج آزمون دانكن تفاوت بين ميانگين مقاومت برشي در ارقام فجر، بي نام و هاشمي در سطح 1 درصد معني دار نبود ولي مقدار مقاومت برشي رقم خزر در مقايسه با ارقام بي نام و هاشمي بيشتر بود. مقاومت برشي ساقه در سرعت برشي 0.6متر بر ثانيه با ميانگين 0.226 مگاپاسكال بيشترين و در سرعت برشي 1.5 متر بر ثانيه با ميانگين 0.155مگاپاسكال كمترين مقدار بود. سرعت برشي تيغه در سطوح 0.6 و 0.9 متر بر ثانيه و همچنين در سطوح 1.2 و 1.5 متر بر ثانيه روي مقاومت برشي ساقه تفاوت معني دار نبود ولي در سطوح ديگر تفاوت معني دار بود. مقايسه ميانگين ها نشان داد كه مقادير مقاومت برشي بين زواياي لبه تيغه در سطح 1 درصد معني دار نيست. اثر متقابل رقم برنج و سرعت برشي تيغه روي مقاومت برشي ساقه در سطح 1 درصد معني دار بود و در مقايسه ميانگين ها، بيشترين مقدار مقاومت برشي ساقه ها با ميانگين 0.234 مگاپاسكال در سرعت 0.6 متر بر ثانيه در رقم فجر و كمترين مقدار آن با ميانگين 0.137 مگاپاسكال در رقم بي نام و در سرعت برش 1.5 متر بر ثانيه به دست آمد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

طباطبایی کلور، س.، و برقعی، س.، و علی مردانی، ر.، و رجبی پور، ع.، و مبلی، ح.، و علامه، ع. (1384). بررسی تأثیر سرعت و زاویه لبه تیغه بر مقاومت برشی ساقه ارقام مختلف برنج. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی, 6(23), 99-112. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=18209Vancouver : کپی

طباطبایی کلور سیدرضا، برقعی سیدعلی محمد‌، علی مردانی رضا، رجبی پور علی، مبلی حسین، علامه علیرضا. بررسی تأثیر سرعت و زاویه لبه تیغه بر مقاومت برشی ساقه ارقام مختلف برنج. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. 1384 [cited 2021August02];6(23):99-112. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=18209IEEE : کپی

طباطبایی کلور، س.، برقعی، س.، علی مردانی، ر.، رجبی پور، ع.، مبلی، ح.، علامه، ع.، 1384. بررسی تأثیر سرعت و زاویه لبه تیغه بر مقاومت برشی ساقه ارقام مختلف برنج. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی, [online] 6(23), pp.99-112. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=18209. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 77 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی