نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
خرداد 1390 , دوره  21 , شماره  82 ; از صفحه 2 تا صفحه 9 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي بيان پروتئين هاي p53 و HER2 با عوامل مرتبط با پيش آگهي كارسينوم معده به روش ايمونوهيستوشيمي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ساری، بلوار امیر مازندرانی، مرکز آموزشی درمانی امام خمینی
 
چکیده: 
سابقه و هدف: كارسينوم معده از فراوانترين و بدخيم ترين سرطان بوده و تشخيص زودرس بيماري در شيوه درمان و ميزان بقاي بيماران بسيار موثر است. در سال هاي اخير ژن هاي متعددي بيان شده اند كه احتمال ارتباط بروز آن ها با پيش آگهي و بقاي بيمار مطرح شده مي باشد. هدف اين مطالعه، چگونگي بروز پروتئين هاي حاصل از ژن هاي p53 و HER2 در سلول هاي كارسينوم معده از طريق ايمونوهيستوشيمي مي باشد.مواد و روش ها: در اين مطالعه بلوك هاي پارافيني 114 نمونه گاستركتومي مبتلايان به كارسينوم معده انتخاب و نتايج حاصله از رنگ آميزي ايمونوهيستوشيمي با يافته هاي هيستوپاتولوژيك مقايسه شد. تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار SPSS و تست آماري Chi-square انجام شد.يافته ها: در اين مطالعه نسبت مرد به زن 1.92، ميانگين سني 10.92±65.44 سال، شايعترين محل تومور آنتروم يا پيلور (54 مورد) و ميانگين اندازه تومور 2.62±5.32 سانتيمتر بود. در طبقه بندي لورن نوع روده اي (101 مورد) و در طبقه بندي مينگ نوع ارتشاحي (74 مورد) فرم غالب بود. از نظر تمايز (Grade)، درجه 2 (58 مورد) و از نظر مرحله بيماري،T3 (76 مورد) از بيشترين فراواني برخوردار بودند. متاستاز به غدد لنفي نيز در 70 مورد ديده شد. ميزان بيان پروتئين هاي p53 و HER2 به ترتيب 52.6 درصد و24.6  درصد بوده و اين دو ارتباط آماري بسيار خوبي با هم نشان دادند (p<0.05). همچنين بين بروز پروتئين p53 با اندازه تومور، محل تومور (فوندوس يا تنه و بيش از 1 ناحيه درگير) و متاستاز به غدد لنفاوي ارتباط آماري معني دار (p<0.05) ديده شد. بروز پروتئين HER2 نيز با سن، اندازه تومور و طبقه بندي لورن نوع روده اي ارتباط آماري معني دار ((p<0.05 داشت.استنتاج: مطالعه حاضر نشان داد كه بروز پروتئين p53 با اندازه بزرگتر تومور و متاستاز به غدد لنفاوي همراه است. پروتئين HER2 نيز با سن بيماران، اندازه تومور و طبقه بندي بودن ارتباط داشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عمادیان، ا.، و نقشوار، ف.، و ترابی زاده، ژ.، و یاسری، ع.، و خلیلیان، ع.، و شهربندیان، م. (1390). بررسی بیان پروتئین های p53 و HER2 با عوامل مرتبط با پیش آگهی کارسینوم معده به روش ایمونوهیستوشیمی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), 21(82), 2-9. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=182026Vancouver : کپی

عمادیان امید، نقشوار فرشاد، ترابی زاده ژیلا، یاسری علیرضا، خلیلیان علیرضا، شهربندیان معصومه. بررسی بیان پروتئین های p53 و HER2 با عوامل مرتبط با پیش آگهی کارسینوم معده به روش ایمونوهیستوشیمی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه). 1390 [cited 2022July02];21(82):2-9. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=182026IEEE : کپی

عمادیان، ا.، نقشوار، ف.، ترابی زاده، ژ.، یاسری، ع.، خلیلیان، ع.، شهربندیان، م.، 1390. بررسی بیان پروتئین های p53 و HER2 با عوامل مرتبط با پیش آگهی کارسینوم معده به روش ایمونوهیستوشیمی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), [online] 21(82), pp.2-9. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=182026. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 213 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی