نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  9 , شماره  2 (پياپي 34) ; از صفحه 146 تا صفحه 155 .
 
عنوان مقاله: 

آگاهي، نگرش و رفتار زنان معلم شهر بيرجند درباره غربالگري سرطان پستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پیراپزشکی
 
چکیده: 
زمينه و هدف: سرطان پستان شايع ترين بدخيمي در بين زنان مي باشد. با توجه به اهميت سرطان پستان و لزوم به کارگيري روش هاي غربالگري آن در جامعه و اهميت و نقش زنان معلم، مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان آگاهي، نگرش و رفتار زنان معلم شهر بيرجند درباره غربالگري سرطان پستان انجام شد.روش تحقيق: در اين مطالعه توصيفي - تحليلي، 400 نفر از معلمان زن مدارس شهر بيرجند با استفاده از نمونه گيري چندمرحله اي از مناطق مختلف شهري انتخاب شدند. پس از توضيح اهداف مطالعه و تشويق معلمان به همکاري، پرسشنامه ها به شيوه مصاحبه حضوري تکميل گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري کاي اسکوئر، کروسکال واليس و من ويتني در سطح معني داري P<0.05 تجزيه و تحليل شدند.يافته ها: از 400 معلم شرکت کننده در اين مطالعه، 307 نفر (%76.8) ليسانس و 386 نفر (%96.5) متاهل بودند. ميانگين سني 38.22±6.48 سال بود. فقط 127 نفر (%31.8) معاينات خودآزمايي پستان را انجام مي دادند. ميانگين آگاهي از سرطان، خودآزمايي پستان، عوامل خطر و علائم به ترتيب 2.10±0.67، 1.10±0.77، 8.05±3.34 و 6.80±2.73 بود که تفاوت معني داري بر حسب سن، وضعيت تاهل و سابقه ابتلا در بستگان درجه يک و آشنايان مشاهده نشد. ميانگين نمره آگاهي از سرطان و عوامل خطر آن در افراد با سطح تحصيلات بالاتر بيشتر بود (به ترتيب P=0.01 و P=0.007). ميانگين حساسيت، شدت، منافع و موانع درک شده به ترتيب 12.74، 6.31، 39.68، 20.78 بود و تفاوت معني داري بر حسب تحصيلات و سابقه ابتلا در بستگان وجود نداشت. ميانگين حساسيت درک شده در گروه هاي سني نشانگر تفاوت معني داري بود (P=0.009).نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه لزوم آموزش در مورد غربالگري سرطان پستان، بخصوص آموزش جهت ارتقاي عملکرد افراد مشخص مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حقیقی، ف.، و پرتقالی، پ.، و رافتی جوانبخت، ل.، و قنبرزاده، ن.، و حسینی، س. (1391). آگاهی, نگرش و رفتار زنان معلم شهر بیرجند درباره غربالگری سرطان پستان. مراقبت های نوین, 9(2 (پیاپی 34)), 146-155. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=181957Vancouver : کپی

حقیقی فاطمه، پرتقالی پروانه، رافتی جوانبخت لیلا، قنبرزاده ناهید، حسینی سیدمحمود. آگاهی, نگرش و رفتار زنان معلم شهر بیرجند درباره غربالگری سرطان پستان. مراقبت های نوین. 1391 [cited 2022June30];9(2 (پیاپی 34)):146-155. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=181957IEEE : کپی

حقیقی، ف.، پرتقالی، پ.، رافتی جوانبخت، ل.، قنبرزاده، ن.، حسینی، س.، 1391. آگاهی, نگرش و رفتار زنان معلم شهر بیرجند درباره غربالگری سرطان پستان. مراقبت های نوین, [online] 9(2 (پیاپی 34)), pp.146-155. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=181957. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 161 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی