برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  9 , شماره  2 (پياپي 34) ; از صفحه 122 تا صفحه 128 .
 
عنوان مقاله: 

شيوع سوء تغذيه در کودکان پيش دبستاني شهر بيرجند (سال 1389)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سوء تغذيه کودکان يک مشکل مهم بهداشتي در کشورهاي در حال توسعه مي باشد. ارزيابي شاخص هاي تن سنجي قوي ترين ابزار بررسي روند رشد و وضعيت تغذيه اي کودکان است. مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان شيوع سوء تغذيه در کودکان پيش دبستاني انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه توصيفي - تحليلي به صورت مقطعي، 1132 کودک پيش دبستاني شهر بيرجند به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي سهمي، انتخاب و ارزيابي شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه و اندازه گيري قد و وزن به روش استاندارد جمع آوري گرديد. به منظور ارزيابي وضعيت تغذيه اي کودکان، سه شاخص وزن براي سن (کم وزني)، قد براي سن (کوتاه قدي) و وزن براي قد (لاغري) محاسبه و با استاندارد
WHO مقايسه گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماري مجذور کاي دو در سطح معني داري P<0.05 تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها:
%46.5 از کودکان مورد مطالعه، پسر بودند. شيوع سوء تغذيه بر اساس معيار کم وزني، لاغري و کوتاه قدي به ترتيب %42.8، %61 و %19.2 بود. بين شيوع سوء تغذيه با سن، جنس، شغل و تحصيلات مادر و محل سکونت در سه شاخص کم وزني، لاغري و کوتاه قدي و با بعد خانوار در شاخص کوتاه قدي ارتباط معني داري مشاهده شد (P<0.05)؛ اما ارتباط معني داري با فاصله و رتبه تولد حاصل نشد.
نتيجه گيري: با توجه به شيوع سوء تغذيه در کودکان پيش دبستاني و ارتباط آن با متغيرهاي اجتماعي و اقتصادي، اقداماتي مانند ارتقاي وضعيت اقتصادي خانواده ها و افزايش آگاهي والدين مي تواند نقش موثري در کاهش شيوع سوء تغذيه در کودکان داشته باشد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فرج زاده، ز.، و سعادت جو، س.، و حسینی، س.، و حسنی، ح.، و تقی زاده، م.، و الهیاری، ف. (1391). شیوع سوء تغذیه در کودکان پیش دبستانی شهر بیرجند (سال 1389). مراقبت های نوین, 9(2 (پیاپی 34)), 122-128. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=181948Vancouver : کپی

فرج زاده زهرا، سعادت جو سیدعلیرضا، حسینی سیده سکینه، حسنی حلیمه، تقی زاده مریم، الهیاری فاطمه. شیوع سوء تغذیه در کودکان پیش دبستانی شهر بیرجند (سال 1389). مراقبت های نوین. 1391 [cited 2021October22];9(2 (پیاپی 34)):122-128. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=181948IEEE : کپی

فرج زاده، ز.، سعادت جو، س.، حسینی، س.، حسنی، ح.، تقی زاده، م.، الهیاری، ف.، 1391. شیوع سوء تغذیه در کودکان پیش دبستانی شهر بیرجند (سال 1389). مراقبت های نوین, [online] 9(2 (پیاپی 34)), pp.122-128. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=181948. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 182 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی