برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  9 , شماره  2 (پياپي 34) ; از صفحه 114 تا صفحه 121 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مهار دروني درک شده زنان باردار زنجاني درباره پيامدهاي بارداري و عوامل مرتبط با آن (سال 89-1388)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* زنجان، بلوار پروین اعتصامی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده پرستاری و مامایی زنجان، گروه مامایی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: با توجه به اهميت اعتقادات و باور زنان به تاثيرگذاري پيامد بارداري، تعيين ميزان مهار دروني درک شده زنان باردار درباره پيامدهاي بارداري شان ضروري به نظر مي رسد. مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان مهار دروني درک شده زنان باردار زنجاني درباره پيامدهاي بارداري شان انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه توصيفي - تحليلي (از نوع مقطعي)، مهار دروني 361 زن باردار زنجاني با استفاده از نمونه گيري آسان مورد ارزيابي قرار گرفت. به منظور کسب اطلاعات لازم از پرسشنامه اي شامل مشخصات فردي، سوالاتي درباره اسيدفوليک و مهار دروني استفاده شد و پايايي آن از طريق محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ مورد تاييد قرار گرفت (0.75). داده ها با استفاده از نرم افزار
SPSS و آزمون هاي آناليز واريانس يک طرفه، تي، ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون لجستيک و جدول فراواني در سطح معني داري P<0.05 تجزيه و تحليل شدند. حداقل نمره قابل قبول براي مهار دروني خوب 20 در نظر گرفته شد.
يافته ها: کمتر از نيمي از زنان باردار
(%41.3) داراي مهار دروني درک شده خوب بودند. ميانگين مهار دروني با سابقه پيامد نامطلوب بارداري، مصرف و داشتنن آگاهي درباره اسيدفوليک، پاريتي، شغل و تحصيلات مادر ارتباط معني داري داشت. همبستگي مهار دروني با آگاهي درباره اسيدفوليک، مثبت (r=0.30، P=0.002) و با پاريتي منفي (r=-0.20، P=0.0001) بود. در آناليز رگرسيون لجستيک چند متغيره، تحصيلات و آگاهي درباره اسيدفوليک با مهار دروني ارتباط معني داري را نشان داد.
نتيجه گيري: با توجه به اين که بيشتر زنان باردار از مهار دروني پاييني برخوردار بودند و اين موضوع از عوامل فردي مثل تحصيلات متاثر
بود، برنامه ريزي براي تقويت مهار دروني زنان در برنامه هاي آموزشي قبل و حين بارداري، بخصوص در افراد بي سواد، ضروري به نظر مي رسد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ملکی، ا.، و احمدنیا، ا. (1391). بررسی مهار درونی درک شده زنان باردار زنجانی درباره پیامدهای بارداری و عوامل مرتبط با آن (سال 89-1388). مراقبت های نوین, 9(2 (پیاپی 34)), 114-121. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=181942Vancouver : کپی

ملکی اعظم، احمدنیا الهه. بررسی مهار درونی درک شده زنان باردار زنجانی درباره پیامدهای بارداری و عوامل مرتبط با آن (سال 89-1388). مراقبت های نوین. 1391 [cited 2021August02];9(2 (پیاپی 34)):114-121. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=181942IEEE : کپی

ملکی، ا.، احمدنیا، ا.، 1391. بررسی مهار درونی درک شده زنان باردار زنجانی درباره پیامدهای بارداری و عوامل مرتبط با آن (سال 89-1388). مراقبت های نوین, [online] 9(2 (پیاپی 34)), pp.114-121. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=181942. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 31 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی