برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  9 , شماره  2 (پياپي 34) ; از صفحه 104 تا صفحه 113 .
 
عنوان مقاله: 

حسابرسي مراقبت هاي پرستاري مرتبط با پيشگيري از هيپوترمي نوزادان در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (سال 1390)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، تقاطع خیابان ولی عصر (عج) و بزرگراه نیایش، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه کودکان
 
چکیده: 

زمينه و هدف: هيپوترمي وضعيتي است که در آن دماي بدن به کمتر از ميزان طبيعي (36.5 - 37.5 درجه سانتيگراد) کاهش مي يابد. از آنجا که هيپوترمي يک مشکل همه گير همراه با عوارض و مرگ و مير بالا تا 28 روزگي است، ضمن گرم کردن نوزاد بايد علت بروز آن بررسي شود و در صورت لزوم نوزاد بستري گردد و يا ارجاع فوري صورت گيرد. مطالعه حاضر با هدف ارزيابي ميزان مطابقت مراقبت هاي پرستاري در رابطه با پيشگيري از هيپوترمي نوزاد با استانداردهاي موجود انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه توصيفي (از نوع حسابرسي)، 400 مورد مراقبت پرستاري در رابطه با پيشگيري از هيپوترمي نوزاد مورد مشاهده و بررسي قرار گرفت. ابزار گردآوري داده ها شامل فرم بازنگري حاوي اطلاعاتي مربوط به نحوه انجام مراقبت هاي استاندارد در ارتباط با پيشگيري از هيپوترمي بود که مطابق با استانداردهاي موجود طراحي شد. روش جمع آوري اطلاعات، مشاهده و ثبت گزينه هاي فرم بازنگري بود که در بخش هاي اتاق عمل، زايشگاه، نوزادان و بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان
(NICU) بيمارستان هاي مهديه، امام حسين (ع)، مفيد، شهداي تجريش و طالقاني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي انجام شد. داده ها با استفاده از آمار توصيفي و آزمون کاي دو در سطح معني داري P<0.05 تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نمره کل مراقبت ها در کل حيطه هاي مورد پژوهش
(%38)، در سطح متوسط بود. بيشترين ميزان مطابقت مراقبت هاي مورد مشاهده با استانداردها در بخش هاي (%45) NICU و نوزادان و زايشگاه، (%37) متوسط بود و کمترين آن نيز در اتاق عمل (%34) متوسط ارزيابي گرديد.
نتيجه گيري: مراقبت هاي مرتبط با پيشگيري از هيپوترمي نوزادان فاصله زيادي با استانداردها دارند؛ اين امر را مي توان به بي توجهي مراقبت کنندگان، نارسايي در آموزش و کمبود امکانات و تجهيرات نسبت داد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 280
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی