نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
اسفند 1389 , دوره  18 , شماره  91 ; از صفحه 81 تا صفحه 88 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي آگاهي پزشکان عمومي از منشور حقوق بيمار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اخلاق پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد
 
چکیده: 
مقدمه و هدف: منشور حقوق بيمار براي برخورداري بيماران از خدمات پزشکي بدون تبعيض طراحي شده است و اطلاع و رعايت آن، بهبود ارتباط بيماران و ارائه دهندگان خدمات سلامتي را به همراه دارد؛ لذا اين مطالعه با هدف تعيين آگاهي پزشکان عمومي از منشور حقوق بيمار طراحي و اجرا شد.مواد و روش کار: اين مطالعه از نوع مقطعي و داراي جنبه هاي توصيفي تحليلي بود. که طي آن 351 نفر از پزشکان عمومي کشور به مطالعه وارد شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه استفاده شد. پس از جمع آوري، اطلاعات با آزمون هاي تي تست، آنوا و همبستگي اسپيرمن و با کمک نرم افزار آماري spss نسخه 11.5 تجزيه و تحليل شدند و ملاک، معني داري آماري a<0.05 بود.نتايج: ميانگين سن افراد 39.9 با انحراف معيار 8.33 سال بود. 59 درصد افراد مرد و 41 درصد پزشکان را خانم ها تشکيل مي دادند. طبق نتايج، سطح آگاهي 68.4 درصد پزشکان از منشور حقوق بيمار در طيف متوسط قرار داشت. بين نمره آگاهي پزشکان از منشور حقوق بيمار و سابقه طبابت آنان همبستگي معني داري وجود داشت (p<0.01).نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که با توجه به اهميت موضوع، آگاهي پزشکان عمومي از منشور حقوق بيمار در سطحي مورد قبول قرار ندارد و براي حل اين مساله بايد برنامه ريزي مناسبي صورت گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دواتی، ع.، و سیدمرتاض، س.، و عظیمی، آ.، و ارباب سلیمانی، س. (1389). بررسی آگاهی پزشکان عمومی از منشور حقوق بیمار. دانشور پزشکی, 18(91), 81-88. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=181798Vancouver : کپی

دواتی علی، سیدمرتاض سیدسعید، عظیمی آرمین، ارباب سلیمانی سعید. بررسی آگاهی پزشکان عمومی از منشور حقوق بیمار. دانشور پزشکی. 1389 [cited 2022May24];18(91):81-88. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=181798IEEE : کپی

دواتی، ع.، سیدمرتاض، س.، عظیمی، آ.، ارباب سلیمانی، س.، 1389. بررسی آگاهی پزشکان عمومی از منشور حقوق بیمار. دانشور پزشکی, [online] 18(91), pp.81-88. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=181798. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 183 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی