3 SID.ir | پايش يد در دانش آموزان روستاهاي واقع در شمال غرب تهران ده سال پس از يد رساني
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

پايش يد در دانش آموزان روستاهاي واقع در شمال غرب تهران ده سال پس از يد رساني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: روستاهاي شمال غرب تهران از مناطق كمبود يد شديد كشور بودند كه از سال 1368 ابتدا توسط محلول روغني يددار و سپس با توزيع و مصرف نمك يددار، برنامه هاي پيشگيري در اين مناطق اجرا شده است. جهت ارزيابي برنامه يد رساني در دانش آموزان 6 تا 14 سال روستاهاي منطقه امامزاده داود (ع) شامل كيگا، كشار و رندان، طي يك بررسي در سال 1378 انجام شد.
مواد و روشها: 250 دانش آموز تحت معاينه باليني گواتر قرار گرفتند و از 233 نفر نمونه گيري خون جهت انجام آزمايش هاي هورموني و از 226 نفر نمونه گيري ادرار براي اندازه گيري يد ادرار انجام شد. اندازه گيري غلظت هورمونهاي تيروييد توسط كيتهاي تجاري و يد ادرار با روش هضم تعيين شد. نتايج حاصل از اين بررسي با داده هاي موجود در سال 1368 در اين روستاها مقايسه شد
.
يافته ها: گواتر درجه 2 در مقايسه با سال 1368 در روستاهاي مورد بررسي به طور قابل توجهي كاهش يافته است
(P<0.0001). به طوري كه در كيگا از 5/94 به 3/14%، در كشار از 66 به 4/9%، و در رندان از 82 به 7/9% تقليل پيدا كرده است. بالعكس گواتر درجه يك به مقدار قابل توجهي افزايش يافته است. همچنين درصد افراد فاقد گواتر در اين روستاها به طور كلي از يك درصد در سال 68 به 41% در سال 78 رسيد. ميانگين يد دفعي ادرار در كل افراد مورد بررسي 18.6±6 ميكروگرم در دسي ليتر بود كه در مقايسه با مقادير سال 68 به طور مشخصي افزايش يافته است (P<0.001). ميانگين هورمونهاي تيروييد TSH، T3Rup و FT4I در محدوده طبيعي قرار داشت و تفاوت مشخصي بين ميانگين هاي غلظتهاي هورموني در سه روستاي مورد بررسي ديده نشد. بين هورمون هاي تيروييد، يد ادرار و درجه گواتر ارتباط معني داري ديده نشد. غلظت هورمونهاي قبل و 10 سال بعد بترتيب براي 8.4±1.6, 6.5±2; T4 ميكروگرم در دسي ليتر (P<0.001)، 177±38, T3 و 145±29 نانوگرم در دسي ليتر (P<0.001) و 10.8±15.1; TSH و 1.8±0.8 ميكرويونيت در ميلي ليتر (P<0.001) بود.
نتيجه گيري: نتايج اين بررسي نشان ميدهد كه برنامه يدرساني با محلول روغني يددار و به دنبال آن مصرف نمك يددار در دانش آموزان روستاهاي مورد بررسي با كمبود يد شديد، پس از 10 سال موجب كاهش قابل توجه در شدت و شيوع گواتر، افزايش مشخص در ميزان يد دفعي ادرار و استمرار درستكاري تيروييد گرديده است
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 106
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی