برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

سطح سرمي كلسيم، فسفر و آلبومين در كودكان دبستاني 23 استان كشور در سال 1375

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
كاهش سطح سرمي كلسيم و فسفر ناشي از مشكلات تغذيه اي، اهميت اساسي در ارتباط با بيماريهاي متابوليك استخوان بخصوص ريكتز و استئومالاسي دارد. آلبومين به عنوان فراوانترين پروتيين سرم و مهمترين پروتيين اتصالي به كلسيم، جهت ارزيابي تغييرات كلسيم تام مورد استفاده قرار ميگيرد و علاوه بر آن شاخص نه چندان مناسبي جهت ارزيابي كفايت دريافت پروتيين نيز ميباشد. استخراج اطلاعات پايه وجامع در اين مورد ميتواند رهنمودهاي مناسبي در اختيار برنامه ريزان بهداشتي كشور در جهت پيشگيري از بروز كمبودهاي احتمالي قرار دهد. در اين مطالعه توصيفي از جامعه مورد بررسي كه كودكان 10-8 ساله دبستاني شهري و روستايي در 23 استان كشور بودند، تعداد 1300 نفر بصورت تصادفي انتخاب و از آنها خونگيري به عمل آمد. ميانگين كلسيم، فسفر و آلبومين سرم در كل نمونه ها بترتيب 8.6±0.7mg/dL، 4.9±0.9 mg/dL و 4.6±0.6 mg/dL بود. سطح سرمي كلسيم و آلبومين در دو جنس تفاوت معني داري نداشت، فسفر سرم در پسران 4.95±0.91 mg/dL نسبت به دختران 4.83±0.9 mg/dL افزايش معني داري داشت (P<0.020). سطح سرمي كلسيم، فسفر و آلبومين شهري و روستايي تفاوت معني داري نداشت. در 61% كل نمونه ها (58% شهري و 62% روستايي) در هر دو جنس كلسيم سرم كمتر از8.8 mg/dL  بود. كلسيم در 4/6% كمتر از 7.5 mg/dL، در 4/8% بين 7.5 mg/dL تا 8 و 46% بين 8 mg/dL تا 8/8 بود. تنها 2 مورد كلسيم بالاتر از 10.8 mg/dL در استان بوشهر وجود داشت. متوسط كلسيم سرم در استانهاي آذربايجان شرقي، اردبيل و اصفهان كمتر از 8 mg/dL و در استانهاي تهران، چهارمحال، زنجان، سمنان، كرمان، كرمانشاه، همدان و مركزي كمتر از 8.5 mg/dL بود. شيوع هيپوكلسمي در مناطق شهري و روستايي و در دو جنس تفاوت معني داري نداشت. فسفر در 2/6% كل نمونه ها (6/5% پسران و 1/7% دختران) كمتر از 3.7 mg/dL بود. هيپوفسفاتمي در مناطق شهري و روستايي و در دو جنس تفاوت معني داري نداشت. در استانهاي اصفهان، تهران و خوزستان بترتيب در 27%، 20% و 18% موارد هيپوفسفاتمي مشاهده شد. آلبومين سرم در 8/12% كل نمونه ها (7/12% پسران و 1/13% دختران) كمتر از 4g/dL بود. هيپوآلبومينيمي در مناطق شهري و روستايي و در دو جنس تفاوت معني داري نداشت. در استانهاي اردبيل، خوزستان و تهران بترتيب در 56%، 42% و 41% موارد هيپوآلبومينمي وجود داشت. در 5% كل نمونه ها هيپوكلسمي همراه با هيپوفسفاتمي مشاهده گرديد. از نظر آماري ارتباط معني داري بين كلسيم و فسفر سرم (P<0.0001،r=0.334)  و فسفر و آلبومين سرم (P<0.0001،r=0.153) وجود داشت. اين بررسي وجود هيپوكلسمي را در حدود سه پنجم دانش آموزان 10-8 ساله در سطح كشور، كه در 5% موارد همراه با هيپوفسفاتمي است، نشان ميدهد. نتايج اين بررسي نياز به توجه فوري و برنامه ريزي در جهت بررسي اتيولوژيك و سياستگزاري كلان جهت پيشگيري و اصلاح مشكلات تغذيه اي كودكان و نوجوانان را بويژه در ارتباط با بيماريهاي متابوليك استخوان توصيه ميكند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسین پناه، ف.، و هدایتی، م.، و میرمیران، پ.، و محرابی، ی.، و عزیزی، ف. (1380). سطح سرمی کلسیم, فسفر و آلبومین در کودکان دبستانی 23 استان کشور در سال 1375. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, 3(3 (مسلسل 11)), 147-160. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=18149Vancouver : کپی

حسین پناه فرهاد، هدایتی مهدی، میرمیران پروین، محرابی یداله، عزیزی فریدون. سطح سرمی کلسیم, فسفر و آلبومین در کودکان دبستانی 23 استان کشور در سال 1375. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. 1380 [cited 2022January25];3(3 (مسلسل 11)):147-160. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=18149IEEE : کپی

حسین پناه، ف.، هدایتی، م.، میرمیران، پ.، محرابی، ی.، عزیزی، ف.، 1380. سطح سرمی کلسیم, فسفر و آلبومین در کودکان دبستانی 23 استان کشور در سال 1375. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, [online] 3(3 (مسلسل 11)), pp.147-160. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=18149. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 469 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی