3 SID.ir | بررسي تاثير مصرف قرص آهن بر وضعيت روي سرم در زنان باردار در شهرستان اسلامشهر
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير مصرف قرص آهن بر وضعيت روي سرم در زنان باردار در شهرستان اسلامشهر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 
چکیده: 

مقدمه: كم خوني فقرآهن شايعترين كمبود ماده مغذي در بارداري است و دريافت مكمل هاي آهن در بارداري براي پيشگيري از اين كمخوني ممكن است تاثير نامطلوب در جذب روي داشته باشد. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير مصرف قرص آهن بر وضع روي سرم زنان باردار بود.
مواد و روشها: در يك مطالعه هم گروهي تاريخي (historical cohort) از بين تمامي زنان بارداري كه در سه ماهه سوم بارداري بودند و به مراكز بهداشتي درماني مراجعه كرده بودند، به صورت تصادفي 20 زن باردار كه قرص آهن استفاده نمي كردند و 21 زن باردار كه قرص آهن استفاده مي كردند، انتخاب شدند. غلظت روي سرم با استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتر جذب اتمي و مقادير آهن TIBC و فريتين با استفاده از اسپكتروفتومتر اندازه گيري شد. ميانگين دريافت روزانه خوراك از پرسشنامه يادامد 24 ساعته خوراك و برنامه كامپيوتري FP 2 برآورد گرديد. يافته ها با استفاده از آزمونهاي مجذور كاي،t  وضريب همبستگي پيرسون آناليز شد.
يافته ها: در گروه مصرف كننده قرص، افزايش ميانگين روي دريافتي در مقايسه با گروه عدم مصرف قرص آهن وجود داشت (P<0.05). بین غلظت روي سرم باTIBC  گروه مصرف كننده قرص آهن همبستگي منفي معني داري وجود داشت (P<0.05). ميانگين غلظت آهن و TIBC بين دو گروه اختلاف معني داري داشت (P<0.05). ميانگين غلظت روي در دو گروه تفاوت معني داري نداشت.
نتيجه گيري: كمبود روي سرم در 2/17% زنان باردار ديده شد و دريافت آهن تكميلي تاثيري بر وضع روي سرم زنان باردار نداشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 158
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی