برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  10 , شماره  1 ; از صفحه 240 تا صفحه 246 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات روش مصرف کودهاي بيولوژيک در ترکيب با کودهاي شيميايي بر توليد ذرت دانه اي و برخي خصوصيات شيميايي خاک در شرايط خوزستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
 
چکیده: 

به منظور مطالعه اثرات کاربرد تلفيقي کودهاي بيولوژيک نيتروژن و فسفر و کودهاي شيميايي و همچنين روش کاربرد کود بيولوژيک بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه اي، آزمايشي در سال 1388 در شهرستان دزفول (استان خوزستان) به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با 4 تکرار انجام شد. تيمارها شامل تلفيق کودهاي بيولوژيک و شيميايي در 4 سطح (کود شيميايي، 25 درصد کود شيميايي + کود بيولوژيک، 50 درصد کود شيميايي + کود بيولوژيک، کود بيولوژيک) به عنوان فاکتور اول و روش کاربرد کود بيولوژيک در 3 سطح (بذرمال، همراه آب آبياري و بذرمال + آبياري) به عنوان فاکتور دوم بود. بيشترين عملکرد دانه در تيمار 50 درصد کود شيميايي + کود بيولوژيک (10.7 تن در هکتار) و کمترين عملکرد در تيمار کود بيولوژيک (5.2 تن در هکتار) به دست آمد. بيشترين و کمترين شاخص برداشت به ترتيب در تيمار کود شيميايي (0.59) و کود بيولوژيک (0.45) مشاهده شد. تعداد دانه در رديف و تعداد رديف بلال تيمارهاي تلفيقي اختلافي با مقادير تيمار کود شيميايي نداشت. در بين روش هاي کاربرد کود بيولوژيک، روش بذرمال + آبياري نتايج مطلوب تري در مقايسه با دو روش ديگر نشان داد، هر چند اختلاف آن ها معني دار نبود. نتايج آزمون خاک نيز نشان داد که نقش کودهاي بيولوژيک بيشتر در رابطه با افزايش دسترسي فسفر خاک است تا نيتروژن. جايگزيني کامل کودهاي شيميايي با کود بيولوژيک موجب کاهش عملکرد ذرت دانه اي شد، اما کاربرد تلفيقي کودهاي بيولوژيک و شيميايي ضمن توليد بيشترين عملکرد، مصرف کودهاي شيميايي را کاهش داد. نتايج همچنين نشان داد که منابع غيرشيميايي عناصر غذايي گياهي، مي تواند به عنوان جايگزين قابل اعتماد براي کودهاي شيميايي در توليد اکولوژيک محصولات در سيستم کشاورزي ايران باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
    exInvalid object name 'SCHOLAR.DBO.tbl_ref_fa'.
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ابراهیم پور، ف.، و عیدی زاده، خ.، و مهدوی دامغانی، ع.، و رضوانی، م. (1391). بررسی اثرات روش مصرف کودهای بیولوژیک در ترکیب با کودهای شیمیایی بر تولید ذرت دانه ای و برخی خصوصیات شیمیایی خاک در شرایط خوزستان. پژوهشهای زراعی ایران, 10(1), 240-246. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=181034Vancouver : کپی

ابراهیم پور فرشاد، عیدی زاده خالد، مهدوی دامغانی عبدالمجید، رضوانی محمد. بررسی اثرات روش مصرف کودهای بیولوژیک در ترکیب با کودهای شیمیایی بر تولید ذرت دانه ای و برخی خصوصیات شیمیایی خاک در شرایط خوزستان. پژوهشهای زراعی ایران. 1391 [cited 2021September19];10(1):240-246. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=181034IEEE : کپی

ابراهیم پور، ف.، عیدی زاده، خ.، مهدوی دامغانی، ع.، رضوانی، م.، 1391. بررسی اثرات روش مصرف کودهای بیولوژیک در ترکیب با کودهای شیمیایی بر تولید ذرت دانه ای و برخی خصوصیات شیمیایی خاک در شرایط خوزستان. پژوهشهای زراعی ایران, [online] 10(1), pp.240-246. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=181034. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 155 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی