برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1381 , دوره  5 , شماره  3 ; از صفحه 213 تا صفحه 218 .
 
عنوان مقاله: 

تغييرات فاكتورهاي ايمني در ورزشكاران مرد پس از يك فعاليت شديد ورزشي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

پژوهش حاضر تاثير يك فعاليت شديد هوازي را بر سيستم ايمني ورزشكاران مرد مورد مطالعه قرار داده و نيز به تغييرات حاصل از اثر تمرينات مداوم و منظم ورزش بر روي اين سيستم مي پردازد. در اين تحقيق تعداد 15 نفر از ورزشكاران نخبه باشگاهي- دانشگاهي و 15 نفر از دانشجويان غير ورزشكار كه همگي از نظر جنس، سن، وزن و قد هماهنگ بودند انتخاب شدند، هريک از آنها پرسشنامه اي را که نمايانگر سلامتي آنها در طول آزمايش بود تکميل نمودند. بررسي وضعيت ايمني آنها بوسيله اندازه گيري پارامترهاي زير ارزيابي گرديد: شمارش افتراقي WBC براي لنفوسيت ها، نوتروفيل ها، مونوسيت ها و ائوزينوفيل ها. ايمونوفنوتايپينگ بوسيله فلوسيتومتري با استفاده از مارکرهاي CD3 براي سلولهاي T،CD19  براي سلولهايB ،CD14  براي مونوسيت ها،CD56  براي سلولهايNK ،CD45  براي لکوسيت ها،CD4  برايT-h ،CD8  براي T-S/C و نيز نسبت CD4/CD8 همچنين ميزان ايمونوگلوبولين G بوسيلهSRID  تعيين گرديد. جامعه آماري اين تحقيق دانشگاه تهران بود. فعاليت مورد نظر، يك فعاليت شديد هوازي (تست بروس) بود كه بر روي دستگاه تردميل انجام مي شد و تا سرحد ناتواني فعاليت ادامه پيدا مي كرد. جهت دستيابي به اهداف مورد نظر از افراد غير ورزشكار در حالت استراحت بين ساعت 9-8.5 صبح، 10 ميلي ليتر خون گرفته شد و از افراد ورزشكار نيز در حالت استراحت (نيم ساعت قبل از اجراي تست بروس) و سپس بلافاصله بعد از انجام آن، 10 ميلي ليتر خون گرفته شد. نمونه هاي خون جهت انجام آزمايش فلوسيتومتري و هماتولوژي و اندازه گيري ايمونوگلوبولين به آزمايشگاه ايمونوژنتيك انتقال يافت. نتايج اين تحقيق نشان داد كه يک فعاليت شديد ورزشي متعاقب انجام تست بروس، مي تواند باعث کاهش ميزان IgG و افزايش سلولهايNK (CD56)  و نيز افزايش معني دار در تعداد سلولهاي  CD4و CD8 در ورزشکاران حرفه اي در مقايسه با افراد غير ورزشکار گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 163
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی