برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  10 , شماره  1 ; از صفحه 189 تا صفحه 197 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تعديل تنش شوري با استفاده از کلسيم و پتاسيم در گياه دارويي زنيان (.Carum copticum L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
 
چکیده: 

به منظور تعيين اثر اصلاحي کلسيم و پتاسيم در شرايط تنش شوري بر گياه زنيان، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوکهاي کامل تصادفي با چهار تکرار در شرايط هيدروپونيک گلخانه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي ولي عصر رفسنجان در سال 1388 اجرا شد. فاکتور اول شامل شوري با سه سطح (صفر، 50 و 100 ميلي مولار) و فاکتور دوم شامل پنج نوع محلول غذايي N1 (محلول غذايي هوگلند به عنوان تيمار شاهد)، N2 (محلول غذايي هوگلند + CaCl2 با غلظت 40 ميلي مولار در محلول غذايي)، N3 (محلول غذايي هوگلند + CaCl2 به صورت اسپري با غلظت 20 ميلي مولار بر روي شاخساره ها)، N4 (محلول غذايي هوگلند + KNO3 با غلظت 40 ميلي مولار به صورت محلول همراه با آب آبياري) و N5 (محلول غذايي هوگلند + KNO3 به صورت اسپري با غلظت 20 ميلي مولار بر روي شاخساره ها) بود. نتايج اين آزمايش نشان داد که افزايش غلظت نمک تاثير معني داري در افزايش محتواي سديم برگ داشت، به طوري که کمترين محتواي سديم در تيمار شاهد و بيشترين آن در سطح شوري 100 ميلي مولار مشاهده شد. با افزايش غلظت نمک محتواي يون هاي پتاسيم، کلسيم و منيزيم بطور معني داري در اندام هاي هوايي زنيان کاهش نشان يافت. شوري باعث افزايش قندهاي محلول در زنيان گرديد ولي نوع محلول غذايي و اثر متقابل شوري و محلول غذايي، ميزان قندهاي محلول را متاثر نکرد. بيشترين ميزان پروتئين در سطح تيمار شاهد و کمترين ميزان آن در تيمار 100 ميلي مولار مشاهده شد. نوع محلول غذايي نيز بر ميزان پروتئين گياه تاثير گذاشت، به طوريکه بيشترين ميزان پروتئين در تيمار N3 و کمترين ميزان در تيمار N5 مشاهده شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 118
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی