نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  10 , شماره  1 ; از صفحه 84 تا صفحه 90 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير کربنات کلسيم آب بر کارايي علف کش سينوسولفوران در کنترل علف هاي هرز تاج خروس ريشه قرمز (Amaranthus retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium album)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 
به منظور مطالعه تاثير سختي آب بر کارايي علف کش سينوسولفورون، آزمايشي در شرايط کنترل شده به صورت فاکتوريل در قالب طرح آماري کاملا تصادفي در سه تکرار در سال 1388 در دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد انجام شد. عوامل مورد بررسي در اين آزمايش، شامل مقادير مختلف کاربرد علف کش سينوسولفورون در 6 سطح (0، 200، 250، 300، 350 و 400 گرم ماده موثره در هکتار)، غلظت کربنات کلسيم در آب به عنوان شاخصي از سختي آب در 6 سطح (0، 100، 300، 600، 1000 و 1500 قسمت در ميليون) و علف هاي هرز در 2 سطح (تاج خروس ريشه قرمز و سلمه تره) بودند. سمپاشي در مرحله 6 تا 8 برگي انجام شد. دو هفته پس از سمپاشي، بقا و زيست توده اندام هاي هوايي علف هاي هرز اندازه گيري شدند. براي تحليل نتايج آزمايش پس از تجزيه واريانس داده هاي حاصل جهت ارزيابي پاسخ علف هاي هرز مذکور به تيمارهاي آزمايش از برازش ماده خشک توليد شده به معادله هاي 3 و 4 پارامتري سيگموئيدي استفاده و مقدار علف کش لازم براي 50 درصد بازدارندگي رشد علف هاي هرز مذکور در سطوح مختلف سختي آب تعيين شدند. بر اساس نتايج آزمايش، مقدار کاربرد علف کش و درجه سختي آب تاثير معني داري (P£0.01) بر رشد و بقاي هر دو علف هرز داشتند، بطوريکه با افزايش مقدار کاربرد علف کش، بقا و رشد هر دو علف هرز در کاربرد سينوسولفورون با آب خالص کاهش معني داري (P£0.01) يافت و افزايش سختي آب اگرچه تاثيري بر کارايي علف کش سينوسولفورون در کنترل تاج خروس نداشت، اما موجب کاهش معني داري در کنترل سلمه تره شد. بيشترين و کمترين زيست توده توليد شده در هر دو غلظت بترتيب در 1500 و صفر قسمت در ميليون کربنات کلسيم مشاهده شد. بر اساس نتايج آزمايش سلمه تره و تاج خروس در پاسخ به افزايش مقدار کاربرد علف کش پاسخ مشابهي داشتند. اما با افزايش درجه سختي آب (غلظت کربنات کلسيم) تحمل سلمه تره به سينوسولفورون بيشتر از تاج خروس بود. نتايج نشان دادند که افزايش درجه سختي آب شاخص ED50 را در هر دو علف هرز تغيير داد. به ترتيب بيشترين (1485.5، 917.75) و کمترين (989.6، 786.8) مقدار ED50 سينوسولفورون در سلمه تره و تاج خروس در سطوح 1500 و صفر قسمت در ميليون کربنات کلسيم حاصل شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ایزدی دربندی، ا.، و آذریان، ف.، و نساری، ن. (1391). بررسی تاثیر کربنات کلسیم آب بر کارایی علف کش سینوسولفوران در کنترل علف های هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium album). پژوهشهای زراعی ایران, 10(1), 84-90. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=180971Vancouver : کپی

ایزدی دربندی ابراهیم، آذریان فرزانه، نساری نجمه. بررسی تاثیر کربنات کلسیم آب بر کارایی علف کش سینوسولفوران در کنترل علف های هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium album). پژوهشهای زراعی ایران. 1391 [cited 2022August10];10(1):84-90. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=180971IEEE : کپی

ایزدی دربندی، ا.، آذریان، ف.، نساری، ن.، 1391. بررسی تاثیر کربنات کلسیم آب بر کارایی علف کش سینوسولفوران در کنترل علف های هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium album). پژوهشهای زراعی ایران, [online] 10(1), pp.84-90. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=180971. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 158 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی