نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهمن 1391 , دوره  22 , شماره  97 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر تحريکات شنوايي با صداي آشنا و ناآشنا بر سطح هوشياري بيماران ضربه مغزي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ساری، بلوار پاسداران، مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا
 
چکیده: 
سابقه و هدف: يکي از نتايج آسيب هاي مغزي کما است. از سوي ديگر از عوارضي که بيماران کمايي را در بخش هاي ICU تهديد مي نمايد، خطر بروز محروميت حسي است. هدف از اين مطالعه مقايسه تاثير انواع صداها بر روي سطح هوشياري بيماران کمايي مي باشد.مواد و روش ها: مطالعه حاضر يک مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي شده دوسوکور مي باشد. جامعه مورد پژوهش، 45 بيمار کمايي تروماتيک با GCS³8 و بين سنين 15-75 سال مي باشد. که به روشن نمونه گيري در دسترس و به طور تصادفي در سه گروه تخصيص يافتند. بيماران گروه يک (تحريک شنوايي با صداي فرد مورد علاقه بيمار) و گروه دو (تحريک شنوايي با صداي محقق با معرفي خود به عنوان پرستار)، روزانه 2 بار هر بار به مدت 5-10 دقيقه تحريک شدند ابزار بررسي سطح هوشياري بيماران،GCS  بود. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده شد.يافته ها: ميانگين سطح هوشياري روز اول قبل از مطالعه در گروه مداخله 1 (6.40) و گروه مداخله 2 (5.66) و گروه کنترل (5.53) بوده است. آزمون آماري ANOVA نشان مي دهد که بين ميانگين سطح هوشياري قبل از مداخله در گروه ها اختلاف آماري معني دار وجود ندارد. براي مقايسه مدت زمان رسيدن به  GCS=15آزمون آماري test Log Rank نشان داد که مدت زمان رسيدن به  GCS=15با مقدار آماره X2=16.765 اختلاف معني دار وجود دارد (p=0.0001). گروه يک نسبت به گروه دو و کنترل زودتر به  GCS=15رسيده اند.استنتاج: با توجه به اين که تاثير صداي آشنا بيش از صداي ناآشنا بوده است لذا توصيه مي شود در صورت امکان برنامه تحريکات شنوايي با صداي آشنا براي بيماران کمايي در بخش هاي ICU فراهم گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حیدری گرجی، م.، و عراقیان مجرد، ف.، و جعفری، ه.، و قلی پوربرادری، ا.، و یزدانی چراتی، ج. (1391). مقایسه اثر تحریکات شنوایی با صدای آشنا و ناآشنا بر سطح هوشیاری بیماران ضربه مغزی بستری در بخش مراقبت های ویژه. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), 22(97), 0-0. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=180970Vancouver : کپی

حیدری گرجی محمدعلی، عراقیان مجرد فرشته، جعفری هدایت، قلی پوربرادری افشین، یزدانی چراتی جمشید. مقایسه اثر تحریکات شنوایی با صدای آشنا و ناآشنا بر سطح هوشیاری بیماران ضربه مغزی بستری در بخش مراقبت های ویژه. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه). 1391 [cited 2022July05];22(97):0-0. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=180970IEEE : کپی

حیدری گرجی، م.، عراقیان مجرد، ف.، جعفری، ه.، قلی پوربرادری، ا.، یزدانی چراتی، ج.، 1391. مقایسه اثر تحریکات شنوایی با صدای آشنا و ناآشنا بر سطح هوشیاری بیماران ضربه مغزی بستری در بخش مراقبت های ویژه. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), [online] 22(97), pp.0-0. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=180970. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 302 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی