برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهمن 1391 , دوره  22 , شماره  97 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان آگاهي و توانمندي دانشجويان پزشکي [کارورز] دانشگاه علوم پزشکي مازندران با احياء قلبي - تنفسي (CPR) در سال 1390

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ساری، بلوار امیر مازندرانی، مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)، بخش اورژانس
 
چکیده: 

سابقه و هدف: آگاهي و توانايي انجام احياء قلبي - ريوي بر هر دانشجوي پزشکي در حال فارغ التحصيل واجب است. از آن جايي که تنها احياء قلبي ريوي صحيح و موثر مي تواند احتمال بقاء بيماران دچار ايست قلبي - تنفسي را بالا ببرد، ارزيابي و کنترل چگونگي انجام احياء اهميت بسيار دارد. تاکنون در اين زمينه مطالعه مشابهي در دانشگاه علوم پزشکي مازندران صورت نگرفته است. هدف از اين مطالعه تعيين آگاهي و مهارت کارورزان دانشگاه علوم پزشکي مازندران در احياء قلبي - ريوي در سال 1390 بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي - تحليلي 80 نفر از کارورزان دانشگاه علوم پزشکي مازندران مورد ارزيابي قرار گرفتند. ابتدا با يک پرسشنامه استاندارد در مورد ميزان شناخت تئوريک کارورزان در مورد احياء قلبي - ريوي اطلاعات جمع آوري شد. سپس از تمامي شرکت کننده ها بر اساس چک ليست استاندارد آزمون عملي گرفته شد. اطلاعات با استفاده از روش هاي آماري مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: هيچ يک از شرکت کننده ها مهارت کامل در انجام صحيح احياء قلبي ريوي نداشتند (
n=0.0). بهترين منبع جهت آموزش گذراندن دوره طب اورژانس مطرح شده است (40 درصد n=32) اکثر کارورزان ميزان آگاهي و توانايي خود از احياء قلبي - ريوي را در حد مقدمات دانستند (47.5 درصد n=38) از نظر ميزان آگاهي تئوريک اکثر کارورزان در حد ضعيف بوده اند (50 درصد n=40).
استنتاج: اين مطالعه بر لزوم گنجاندن دوره هاي متعدد و کارگاه هاي آموزشي احياء قلبي - ريوي براي تمامي دانشجويان پزشکي و ارزيابي مجدد مهارت آنها تاکيد مي کند. علاوه بر اين بنيانگذاري استراتژي هاي جديد در آموزش احياء قلبي - ريوي امري غيرقابل اجتناب به نظر مي رسد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 150
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی