نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1391 , دوره  26 , شماره  5 ; از صفحه 1064 تا صفحه 1071 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي مرفولوژي ريشه ذرت تحت کود آبياري با روش هاي قطره اي سطحي و زيرسطحي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 
مطالب زيادي در ارتباط با عملکرد بيولوژيک و اقتصادي ذرت دانه اي به رشته تحرير در آمده است، اما اطلاعات در مورد عوامل موثر بر رشد و مرفولوژي ريشه بسيار اندک است. لذا به منظور مطالعه اثر روش هاي آبياري قطره اي (سطحي و زيرسطحي) و کود نيتروژن بر توسعه ريشه ذرت و بررسي مدل هاي حرکت عمقي ريشه، آزمايشي در قالب اسپليت پلات بر پايه بلوک هاي کامل تصادفي با تيمار اصلي روش آبياري در دو سطح (قطره اي سطحي و زيرسطحي) و تيمار فرعي ميزان کود نيتروژن در دو سطح (50 و 100% نياز کودي گياه) با سه تکرار در مزرعه تحقيقاتي موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي کرج بر روي گياه ذرت رقم دابل کراس 370 انجام شد. پايش عمق ريشه با روش حفر ترانشه و مشاهده نيم رخ خاک انجام شد.نمونه گيري در طول دوره رشد در هشت نوبت، با فواصل 10 روزه و اندازه گيري وزن ريشه در لايه هاي خاک نيز از روش برداشت مونوليت هاي خاک وشستشو در صافي هاي پلاستيکي با فشار آب انجام گرفت. نتايج نشان داد عمق توسعه ريشه در روش آبياري سطحي تا مرحله 20 روزگي گياه ذرت به طور معني داري بيشتر از روش آبياري قطره اي زيرسطحي است، بعد از مرحله 30 تا 80 روزگي تفاوت معني داري در سطح 5% با هم نشان ندادند. اثر کود آبياري نيتروژن در هيچ مرحله اي از دوره رشد روي عمق توسعه ريشه در سطح 5% معني دار نبود. اثر متقابل آنها (روش آبياري در سطح کود) بر عمق توسعه ريشه در مراحل مختلف رشد در سطح 5% معني دار نبود. اثر تيمارهاي مختلف روي عرض توسعه ريشه گياه ذرت در کليه مراحل رشد معني دار نبودند. بيشترين درصد تجمع ريشه در آبياري قطره اي زيرسطحي در لايه 20 تا 40 سانتيمتري خاک اتفاق افتاد، در حالي که در روش سطحي در لايه 0 تا 20 سانتيمتري خاک بود، همچنين ريشه ها در روش آبياري قطره اي زيرسطحي نسبت به آبياري قطره اي سطحي به طور يکنواختر در داخل خاک توزيع شده بودند. کمترين تراکم ريشه در هر دو روش مربوط به لايه 40 تا 60 سانتيمتري خاک بود.بيشترين دقت تخمين حرکت عمق ريشه در مدلها به ترتيب مربوط به مدل خطي، بورگ و گريمز و کراپ وات بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اسفندیاری، ص.، و دهقانی سانیج، ح.، و علی زاده، ا.، و داوری، ک. (1391). ارزیابی مرفولوژی ریشه ذرت تحت کود آبیاری با روش های قطره ای سطحی و زیرسطحی. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), 26(5), 1064-1071. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=180580Vancouver : کپی

اسفندیاری صمد، دهقانی سانیج حسین، علی زاده امین، داوری کامران. ارزیابی مرفولوژی ریشه ذرت تحت کود آبیاری با روش های قطره ای سطحی و زیرسطحی. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 1391 [cited 2022May22];26(5):1064-1071. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=180580IEEE : کپی

اسفندیاری، ص.، دهقانی سانیج، ح.، علی زاده، ا.، داوری، ک.، 1391. ارزیابی مرفولوژی ریشه ذرت تحت کود آبیاری با روش های قطره ای سطحی و زیرسطحی. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), [online] 26(5), pp.1064-1071. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=180580. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 216 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی