برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثرات اسيدهاي چرب امگاـ3، ويتامين C و تجويز توام آنها روي ليپوپروتيين ها، آپو A-I و آپو B در هيپرليپيدمي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
 
چکیده: 

مقدمه: هيپرليپدمي در بيماران قلبي ـ عروقي بر اهميت زيادي است. اسيدهاي چرب امگاـ3 اثرات بارزي بر كاهش تري گليسيريد، ترومبوز و آريتمي دارند اما باعث افزايش LDL و آپو B ميشوند. با توجه به اينكه ويتامين C باعث القاي گيرنده هاي LDL كبد و كاتابوليسم ذرات LDL ميشود، اين مطالعه با هدف به كارگيري توام اسيدهاي چرب امگا 3 و ويتامين C براي كاهش LDL، آپو B و بهبود ساير ليپيدهاي خون، و همچنين مقايسه آن با اثرات هر كدام از اين مكملها به تنهايي، انجام شد.
مواد و روشها: اين كارآزمايي باليني تصادفي دوسوكور بر روي 68 بيمار با هيپرليپيدمي (كلسترول تام و تري گليسيريد بيش از 200mg/dL) صورت پذيرفت. افراد به طور تصادفي به 4 گروه دريافت كننده 500 ميلي گرم ويتامين C، يك گرم امگاـ3، 500 ميلي گرم ويتامين +C يك گرم امگاـ3 و شاهد تقسيم شدند و به مدت 10 هفته اين مكمل ها را مصرف كردند. نمونه هاي خون ناشتا در شروع و پايان هفته دهم گرداوري گرديد. TG، TC، LDL،HDL  سرم به روش آنزيمي، آپو A-I و B به روش ايمونوتوربيدومتري و ويتامين C خون به روش كالري متري محاسبه شد. الگوي مصرف مواد غذايي، وضعيت اقتصادي اجتماعي و آنتروپومتريك نيز در اين فاصله بررسي و تغيير معني داري طي مطالعه ملاحظه نشد. براي آناليز آماري از آزمون t، ANOVA، آزمون كاي دو و آناليز واريانس براي اندازه گيري متعدد استفاده شد.
يافته ها: افزايش معني داري در مقدار ويتامين C خون در گروه ويتامين C  (P=0.001)ويتامين +C امگاـ3 (p=0.02) در پايان هفته دهم نسبت به شروع مطالعه وجود داشت. TG سرم در پايان هفته دهم در گروه امگاـ3، كاهش معني داري در مقايسه با گروه شاهد (P=0.013) و در مقايسه با ابتداي مطالعه (p=0.002) داشت. در گروه ويتامين C در پايان هفته دهم كاهش معني داري در كلسترول تام (p=0.004)، آپو B و (p=0.005) و كاهش در apo A-I/apo B (p=0.05) نسبت به ابتداي مطالعه و افزايش معني داري در مقدار ويتامين C خون نسبت به گروه شاهد (p=0.01) وجود داشت. در گروه امگاـ3 ميزان تري گليسريد به HDL و apo B  نسبت به ابتداي مطالعه كاهش معني داري (به ترتيب P=0.04 و P=0.05) داشت و تري گليسيريد به HDL در همين گروه در انتهاي مطالعه نسبت به گروه شاهد به طرز معني داري پايين تر بود (P=0.04). در تمامي گروهها و در كل مطالعه ميزان HDL، apo A-I،LDL/HDL  و LDL تغيير معني داري نداشت.
نتيجه گيري: اگرچه مصرف توام اسيدهاي چرب امگاـ3 و ويتامين C تاثير مفيدي بر پروفايل ليپيدي بيماران هيپرليپيدمي نداشت، مقدار يك گرم اسيد چرب امگاـ3 خالص، به مدت 10 هفته، ماده مغذي موثري براي كاهش TG و تري گليسيريد به HDL در افراد هيپرليپيدمي است، بدون آنكه باعث افزايش LDL و آپو B شود. همچنين مقدار 500 ميليگرم ويتامين C در بيش از ده هفته احتمالا باعث كاهش معني دار كلسترول تام و آپو B در افراد هيپرليپيدمي در مقايسه با گروه شاهد ميشود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شیدفر، ف.، و کشاورز، س.، و سیاسی، ف.، و جلالی، م.، و میری، س.، و اشراقیان، م.، و یاراحمدی، ش. (1381). مقایسه اثرات اسیدهای چرب امگاـ3, ویتامین C و تجویز توام آنها روی لیپوپروتیین ها, آپو A-I و آپو B در هیپرلیپیدمی. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, 4(1(مسلسل 13)), 51-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=18057Vancouver : کپی

شیدفر فرزاد، کشاورز سیدعلی، سیاسی فریدون، جلالی محمود، میری سیدرضا، اشراقیان محمدرضا، یاراحمدی شهین. مقایسه اثرات اسیدهای چرب امگاـ3, ویتامین C و تجویز توام آنها روی لیپوپروتیین ها, آپو A-I و آپو B در هیپرلیپیدمی. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. 1381 [cited 2021October19];4(1(مسلسل 13)):51-58. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=18057IEEE : کپی

شیدفر، ف.، کشاورز، س.، سیاسی، ف.، جلالی، م.، میری، س.، اشراقیان، م.، یاراحمدی، ش.، 1381. مقایسه اثرات اسیدهای چرب امگاـ3, ویتامین C و تجویز توام آنها روی لیپوپروتیین ها, آپو A-I و آپو B در هیپرلیپیدمی. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, [online] 4(1(مسلسل 13)), pp.51-58. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=18057. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 94 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی