برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر فارماكولوژيك ويتامين C بر سطح هموگلوبين گليكوزيله در بيماران ديابت نوع دو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرمان، بیمارستان شماره یک (کرمان درمان)، دفتر گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی کرمان
 
چکیده: 

مقدمه: يكي از علل عمده عوارض مزمن ديابت، تشكيل محصولات نهايي گليكاسيون است. بر اساس برخي شواهد، ويتامين C در افراد سالم موجب كاهش گليكاسيون پروتيينها از جمله هموگلوبين ميشود، اما اثر آن در افراد ديابتي جاي ترديد است. هدف از اين كارآزمايي باليني نشان دادن اثر فارماكولوژيك ويتامينC  بر سطح پلاسمايي گلوكز و هموگلوبين گليكوزيله (HbA1c) ميباشد.
مواد و روشها: بدين منظور 53 بيمار ( 8 مرد، 45 زن) مبتلا به ديابت نوع دو با فاصله سني 70-37 و ميانگين 10±8/52 سال كه قندخون ناشتاي كمتر از 250 ميليگرم در دسي ليتر داشتند، وارد مطالعه شدند. به هر كدام از بيماران، روزانه يك گرم ويتامين C  به مدت سه ماه داده شد؛ آنگاه تغييرات وزن، قندخون ناشتا (FBS) و HbA1c قبل و بعد از درمان مقايسه شد.FBS  به روش آنزيماتيك گلوكز اكسيداز با مقدار طبيعي 110-75 ميلي گرم در دسي ليتر و HbA1c به روش كالريمتريك WHO با مقدار طبيعي 2.5-4?mol/gHb%  اندازه گيري شد.
يافته ها: ميانگين FBS در شروع مطالعه 9/43 ± 185 و در پايان مطالعه 7/48±5/176 ميلي گرم در دسي ليتر بود. ميانگين تغيير FBS در طي مطالعه 2/40±9/8- ميلي گرم در دسي ليتر بودكه از نظر آماري معني دار نيست(P>0.05). ميانگين HbA1c  در آغاز مطالعه 4.9±0.9، در پايان 1±7/4 و تغيير ميانگين آن در طي مطالعه -0.2±0.9?mol/gHb% بود كه از نظر آماري معني دار نيست(P>0.05). همچنين ميانگين تغيير وزن بيماران در طي مطالعه معني دار نبود(P>0.05). در 49% از بيماران،HbA1c  به ميزان 1 تا 15% كاهش يافت كه با كاهش وزن آنان ارتباط معني دار داشت (p<0.001) و در 26% آنان كه داراي بيشترين كاهش در (HbA1c) (%10-15) بودند، علاوه بر كاهش وزن، كاهش FBS نيز رابطه معني داري نشان داد (P<0.05).
نتيجه گيري: بر اساس اين نتايج، كاهش HbA1c ناشي از كاهش وزن و كنترل بهتر قندخون است و ويتامين C تاثيري در كاهش آن ندارد. بنابر اين مصرف ويتامين C به منظور مهار گليكاسيون پروتيين جهت پيشگيري از عوارض مزمن ديابت نوع دو پيشنهاد نميشود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

درویش مقدم، ص.، و مشتاقی کاشانیان، غ.، و حیات بخش عباسی، م.، و مهدی پور، ا. (1381). بررسی اثر فارماکولوژیک ویتامین C بر سطح هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران دیابت نوع دو. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, 4(1(مسلسل 13)), 15-21. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=18050Vancouver : کپی

درویش مقدم صدیف، مشتاقی کاشانیان غلامرضا، حیات بخش عباسی محمدمهدی، مهدی پور احمد. بررسی اثر فارماکولوژیک ویتامین C بر سطح هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران دیابت نوع دو. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. 1381 [cited 2021October16];4(1(مسلسل 13)):15-21. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=18050IEEE : کپی

درویش مقدم، ص.، مشتاقی کاشانیان، غ.، حیات بخش عباسی، م.، مهدی پور، ا.، 1381. بررسی اثر فارماکولوژیک ویتامین C بر سطح هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران دیابت نوع دو. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, [online] 4(1(مسلسل 13)), pp.15-21. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=18050. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 114 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی