نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه آزمايشگاهي اثر ضدپوسيدگي عصاره پلي فنول چاي سبز با دهانشويه فلورايد 0.05%، کلرهگزيدين 0.2% و ترکيب فلورايد-کلرهگزيدين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* همدان، بلوار شهید فهمیده، روبروی پارک مردم، دانشکده دندانپزشکی، گروه بیماریهای دهان، فک و صورت
 
چکیده: 
مقدمه: دهانشويه ها در کنار ساير روش هاي پيشگيري از پوسيدگي در کاهش پوسيدگي نقش مهمي دارند. هدف از انجام اين مطالعه مقايسه آزمايشگاهي اثر ضدپوسيدگي عصاره پلي فنول چاي سبز با دهانشويه فلورايد 0.05%، کلرهگزيدين 0.2% و ترکيب فلورايد-کلرهگزيدين بود.مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي-آزمايشگاهي، 50 دندان پره مولر به صورت جداگانه در لوله هاي آزمايش حاوي محيط پوسيدگي زا (استرپتوکوک موتانس، لاکتوباسيل و 3 ميلي ليتر محلول سوکروز 20%) قرار گرفتند. هر کدام از لوله هاي حاوي دندان به صورت اتفاقي بر حسب نوع دهانشويه در 5 گروه آزمايشي (n=10) شامل نرمال سالين، محلول 10% پلي فنول چاي سبز، فلورايد 0.05%، کلرهگزيدين 0.2% و محلول کلر هگزيدين-فلورايد قرار گرفتند و هر 24 ساعت يک بار با 5 ميلي ليتر از دهانشويه مربوطه شستشو داده شدند. بعد از 21 روز، عمق پوسيدگي هر دندان با استفاده از ميکروسکوپ نوري پلاريزه اندازه گيري گرديد. تحليل آماري داده ها به وسيله نرم افزار SPSS با ويرايش 13 و آزمون هاي کولموگرو اسميرنو، آناليز واريانس يک سويه و توکي در سطح معني داري 0.05 انجام شد.يافته ها: ميانگين و انحراف معيار عمق پوسيدگي در گروه هاي اول تا پنجم به ترتيب 16.43±194، 17.94±175، 9.34±142، 13.27±155 و 8.57±144 ميکرومتر بود. آزمون واريانس يک طرفه نشان داد که گروه ها با هم اختلاف معني داري دارند (P<0.001). تست توکي نشان داد که هرچند عمق پوسيدگي در گروه هاي 1 و 2 تفاوت معني داري نداشت (P=0.205) وليکن به صورت معني داري بيشتر از گروه هاي 3 تا 5 بود (0.001>P). عمق پوسيدگي در گروه هاي 3، 4 و 5 نيز تفاوت معني داري نشان نداد.نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه محلول فلورايد-کلرهگزيدين بيشترين اثر ضدپوسيدگي را داشت. از آنجا که اثر ضدپوسيدگي زايي چاي سبز تفاوت معني داري با نرمال سالين نداشت و همچنين به صورت معني داري کمتر از دهانشويه هاي کلرهگزيدين و فلورايد بود استفاده از آن به عنوان دهانشويه نياز به مطالعات بيشتري دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رضایی صوفی، ل.، و رفیعیان، ن.، و جزایری، م.، و عبدالصمدی، ح.، و کسرایی، ش.، و علیخانی، م.، و سیف ربیعی، م.، و دهقان پور، ل. (1391). مقایسه آزمایشگاهی اثر ضدپوسیدگی عصاره پلی فنول چای سبز با دهانشویه فلوراید 0.05%, کلرهگزیدین 0.2% و ترکیب فلوراید-کلرهگزیدین. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد, 36(4 (پیاپی 83)), 301-308. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=180495Vancouver : کپی

رضایی صوفی لقمان، رفیعیان نسرین، جزایری مینا، عبدالصمدی حمیدرضا، کسرایی شاهین، علیخانی محمدیوسف، سیف ربیعی محمدعلی، دهقان پور لیلا. مقایسه آزمایشگاهی اثر ضدپوسیدگی عصاره پلی فنول چای سبز با دهانشویه فلوراید 0.05%, کلرهگزیدین 0.2% و ترکیب فلوراید-کلرهگزیدین. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد. 1391 [cited 2022May17];36(4 (پیاپی 83)):301-308. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=180495IEEE : کپی

رضایی صوفی، ل.، رفیعیان، ن.، جزایری، م.، عبدالصمدی، ح.، کسرایی، ش.، علیخانی، م.، سیف ربیعی، م.، دهقان پور، ل.، 1391. مقایسه آزمایشگاهی اثر ضدپوسیدگی عصاره پلی فنول چای سبز با دهانشویه فلوراید 0.05%, کلرهگزیدین 0.2% و ترکیب فلوراید-کلرهگزیدین. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد, [online] 36(4 (پیاپی 83)), pp.301-308. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=180495. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 127 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی