برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1391 , دوره  16 , شماره  5 ; از صفحه 403 تا صفحه 413 .
 
عنوان مقاله: 

آگاهي، نگرش و عملکرد پرستاران در خصوص بررسي و سنجش درد نوزاد در بخش هاي نوزادان مراکز آموزشي - درماني شهر بندرعباس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: از آنجايي که نوزادان نمي توانند درد خود را ابراز کنند، براي ارزيابي کمي درد آنان بايد از ابزارهاي معتبر و استاندارد متناسب با سنشان استفاده نمود. پژوهش حاضر با هدف تعيين آگاهي، نگرش و عملکرد پرستاران در خصوص بررسي و سنجش درد نوزاد در بخش هاي نوزادان مراکز آموزشي - درماني شهر بندرعباس انجام گرديد.
روش کار: اين مطالعه توصيفي - تحليلي در بخش هاي نوزادان و
NICU بيمارستان هاي آموزشي شهر بندرعباس در نيمه اول سال 1390 انجام شد. تمام 50 نفر پرستاران و بهياران شاغل در بخش هاي نوزادان وارد مطالعه شدند که در پايان 40 نفر پرسشنامه ها را تکميل نمودند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته شامل مشخصات دموگرافيک، چک ليست نحوه عملکرد و سوالات آگاهي و نگرش بود. داده ها پس از جمع آوري با استفاده از روش هاي توصيفي و آزمون هاي کاي اسکوئر، و آناليز واريانس و ضريب همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل شد.
نتايج: ميانگين نمره آگاهي شرکت کنندگان در مطالعه
10.27 از مجموع 26 نمره، ميانگين نمره نگرش 54.22 از 60 نمره و ميانگين نمرات سطح عملکرد بررسي درد نوزادان 4.22 از 10 بود. پرستاران عملکرد ضعيفي در خصوص بررسي درد و اندازه گيري آن داشتند و 100 درصد از هيچ ابزاري جهت اندازه گيري درد نوزاد استفاده نمي کردند. بين نمره آگاهي پرستاران و ميزان تحصيلات ارتباط معني داري وجود داشت و افراد با تحصيلات بيشتر از آگاهي بيشتري برخوردار بودند. هيچ گونه تفاوت معني داري بين نمرات آگاهي پرستاران و وضعيت تاهل و سابقه کاري وجود نداشت.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان مي دهد کادر پرستاري از سطح آگاهي پايين در ارتباط با بررسي و سنجش درد نوزاد برخوردار بوده و نيازمند آموزش هاي دوره اي و ضمن خدمت در خصوص نحوه اندازه گيري درد نوزادان مي باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 270
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی