برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1391 , دوره  16 , شماره  5 ; از صفحه 395 تا صفحه 402 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان استفاده از روش هاي سنجش باليني در دانشگاه هاي علوم پزشکي شهر تهران از ديدگاه اساتيد باليني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 
<P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مقدمه: ارزيابي و ارزشيابي گام هاي عظيم فرآيند آموزشي هستند که با تضمين توانمندي و صلاحيت پزشکاني که ضامن سلامت جامعه مي باشند، نقش اساسي را در فرآيند آموزش پزشکي ايفا مي کنند. اين مطالعه با هدف بررسي ميزان استفاده از روش هاي سنجش باليني در محيط هاي باليني صورت گرفت.<BR>روش کار: اين مطالعه توصيفي بوده و ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه پژوهشگر ساخته اي بود که با استفاده از ابزار پيشنهادي شوراي اعتباربخشي آموزش پزشکي تخصصي آمريکا و منابع علمي تدوين شد. نمونه گيري مبتني بر هدف، از کليه افراد واجد شرايط انجام شد. حجم نمونه 83 نفر، شامل اساتيد دانشگاه علوم پزشکي تهران (39 نفر)، ايران (24 نفر) و شهيد بهشتي (20 نفر) بود. تحليل داده ها توسط نرم افزار</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> SPSS 17 </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>با استفاده از شاخص هاي مرکزي و پراکندگي انجام شد.<BR>نتايج: نتايج نشان داد که بيشترين روش مورد استفاده در محيط هاي آموزشي باليني، پرسش هاي چند گزينه اي (</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>%97.6</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>)، آزمون</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>هاي آسکي (</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>%92.8</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>) و لاگ بوک (</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>%86.7</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>) بود و روش</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>هاي 360 درجه (</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>%8.4</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>) و پورت فوليو (6%) روش</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>هاي متداولي در محيط هاي باليني اين دانشگاه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>ها نبودند. بيشترين ميزان استفاده از مجموعه روش</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>هاي سنجش مهارت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>هاي باليني در دانشگاه علوم پزشکي ايران (</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>%58.8</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>) و پس از آن در دانشگاه تهران (</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>%47.3</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>) و شهيد بهشتي (</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>%47.2</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>) بود.<BR>نتيجه گيري: در پژوهش انجام شده مشاهده مي شود، جهت گيري سنجش توانمندي و عملکرد دانشجويان به سمت موقعيت هاي غيرواقعي و شبيه سازي شده بوده است و تنها در تعداد محدودي از محيط هاي آموزشي باليني بر موضوع انجام ارزيابي عملکرد فعاليت باليني واقعي تاکيد شده است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P>
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کوهپایه زاده اصفهانی، ج.، و درگاهی، ه.، و سلطانی عربشاهی، س. (1391). بررسی میزان استفاده از روش های سنجش بالینی در دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران از دیدگاه اساتید بالینی. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), 16(5), 395-402. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=180429Vancouver : کپی

کوهپایه زاده اصفهانی جلیل، درگاهی هلن، سلطانی عربشاهی سیدکامران. بررسی میزان استفاده از روش های سنجش بالینی در دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران از دیدگاه اساتید بالینی. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY). 1391 [cited 2021December01];16(5):395-402. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=180429IEEE : کپی

کوهپایه زاده اصفهانی، ج.، درگاهی، ه.، سلطانی عربشاهی، س.، 1391. بررسی میزان استفاده از روش های سنجش بالینی در دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران از دیدگاه اساتید بالینی. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), [online] 16(5), pp.395-402. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=180429. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 142 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی