برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اختلال عملکرد جنسي در مردان تحت درمان نگهدارنده با متادون و رابطه آن با دوز مصرف متادون، سطح خوني تستوسترون و پرولاکتين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
زمينه و اهداف: اختلال عملکرد جنسي با مکانيسمي ناشناخته، بزرگترين مانع پايبندي به درمان نگهدارنده با متادون است. اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط بين عملکرد جنسي با دوز مصرفي متادون، سطح خوني پرولاکتين و تستوسترون در اين بيماران اجرا شده است.مواد و روش ها: در يک مطالعه مقطعي 135 بيمار واجد شرايط ورود به مطالعه به روش نمونه گيري آسان انتخاب و پس از کسب رضايت مکتوب شرکت در مطالعه مورد بررسي قرار گرفتند. ابزارهاي سنجش شامل ((International Index of Erectile Function Questionnaire, IIEF و (BDI-II) Inventory Depressive Beck بود. از مراجعين يک نمونه خون جهت اندازه گيري سطح خوني پرولاکتين و تستوسترون گرفته شد. داده ها با نرم افزار SPSS-16 و آزمونهاي آماري Spearman’s correlation coefficient و Multiple linear regression مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.يافته ها: ميانگين سني بيماران 36.38±9.44 سال بود. %94.8 دچار درجات خفيف تا شديد اختلال عملکرد جنسي بودند و ميانگين دوز مصرفي متادون 100.2±38.4 ميليگرم در روز و سطح خوني پرولاکتين و تستوسترون به ترتيب، 8.7±6.6 و 4.8±3.1 ميکروگرم در ليتر بدست آمد. ضريب همبستگي اسپيرمن ارتباط معني داري بين نمره عملکرد جنسي با دوز مصرفي متادون (r=0.021 P=0.8) و سطح خوني تستوسترون (r=0.101, P=0.25) نشان نداد اما با سطح خوني پرولاکتين (r=0.18, P=0.039) ارتباط معني دار مشاهده گرديد.نتيجه گيري: سطح خوني پرولاکتين مي تواند به عنوان پيش بيني کننده نمره عملکرد جنسي بيماران تحت درمان نگهدارنده با متادون مورد استفاده قرار گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خیرآبادی، غ.، و صالحی، م.، و گل افشان، ن.، و مراثی، م. (1391). اختلال عملکرد جنسی در مردان تحت درمان نگهدارنده با متادون و رابطه آن با دوز مصرف متادون, سطح خونی تستوسترون و پرولاکتین. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, 34(4), 68-73. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=180428Vancouver : کپی

خیرآبادی غلامرضا، صالحی مهرداد، گل افشان ناصر، مراثی محمدرضا. اختلال عملکرد جنسی در مردان تحت درمان نگهدارنده با متادون و رابطه آن با دوز مصرف متادون, سطح خونی تستوسترون و پرولاکتین. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1391 [cited 2022January23];34(4):68-73. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=180428IEEE : کپی

خیرآبادی، غ.، صالحی، م.، گل افشان، ن.، مراثی، م.، 1391. اختلال عملکرد جنسی در مردان تحت درمان نگهدارنده با متادون و رابطه آن با دوز مصرف متادون, سطح خونی تستوسترون و پرولاکتین. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, [online] 34(4), pp.68-73. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=180428. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 431 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی