نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثربخشي بخشايش درماني گروهي در کاهش پرخاشگري نوجوانان پرخاشگر 11 تا 13 ساله شهرستان دزفول

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه خوارزمی
 
چکیده: 
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي بخشش درماني به صورت گروهي در کاهش پرخاشگري نوجوانان 11 تا 13 ساله پرخاشگر پسر شهرستان دزفول بود.روش بررسي: پژوهش نيمه آزمايشي (طرح پيش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل) حاضر بر روي 30 دانش آموز 11 تا 13 ساله که در پرسشنامه پرخاشگري باس و پري نمرات بالا گرفته بودند، اجرا شد. شرکت کنندگان به صورت نمونه گيري خوشه اي انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل گمارده شدند. پرسشنامه پرخاشگري باس و پري به عنوان پيش آزمون بر روي دو گروه اجرا شد. گروه آزمايش به مدت 12 جلسه (هفتگي) يک ساعته در معرض مشاوره قرار گرفت و گروه کنترل هيچ گونه مشاوره اي دريافت نکرد. داده ها با استفاده از آزمون لوين، کولموگروف اسميرونوف، t نمرات اختلافي دو گروه مستقل و t دو گروه همبسته تحليل شد.نتايج: تحليل يافته ها با استفاده از آزمون t دو گروه مستقل جهت مقايسه بين گروهي نشان داد که گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل کاهش معني داري را در پرخاشگري و ابعاد آن (پرخاشگري جسمي، پرخاشگري کلامي، خشم و خصومت) کسب کرده است. همچنين آزمون t وابسته جهت مقايسه درون گروهي پيش آزمون و پس آزمون گروه آزمايش نشان داد که پرخاشگري و ابعاد آن به طور معني دار پس از اجراي متغير مستقل کاهش يافته است.نتيجه گيري: نتايج نشان داد که بخشش درماني به صورت گروهي مي تواند به طور معني دار و اثربخش پرخاشگري کلي و ابعاد پرخاشگري جسمي، پرخاشگري کلامي، خشم و خصومت را کاهش دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

لواف پورنوری، ف.، و زهراکار، ک.، و ثنایی ذاکر، ب. (1391). بررسی اثربخشی بخشایش درمانی گروهی در کاهش پرخاشگری نوجوانان پرخاشگر 11 تا 13 ساله شهرستان دزفول. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد, 20(4 (پیاپی 85)), 489-500. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=180331Vancouver : کپی

لواف پورنوری فرشاد، زهراکار کیانوش، ثنایی ذاکر باقر. بررسی اثربخشی بخشایش درمانی گروهی در کاهش پرخاشگری نوجوانان پرخاشگر 11 تا 13 ساله شهرستان دزفول. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. 1391 [cited 2022May27];20(4 (پیاپی 85)):489-500. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=180331IEEE : کپی

لواف پورنوری، ف.، زهراکار، ک.، ثنایی ذاکر، ب.، 1391. بررسی اثربخشی بخشایش درمانی گروهی در کاهش پرخاشگری نوجوانان پرخاشگر 11 تا 13 ساله شهرستان دزفول. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد, [online] 20(4 (پیاپی 85)), pp.489-500. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=180331. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 354 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی