برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثربخشي بخشايش درماني گروهي در کاهش پرخاشگري نوجوانان پرخاشگر 11 تا 13 ساله شهرستان دزفول

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه خوارزمی
 
چکیده: 

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي بخشش درماني به صورت گروهي در کاهش پرخاشگري نوجوانان 11 تا 13 ساله پرخاشگر پسر شهرستان دزفول بود.
روش بررسي: پژوهش نيمه آزمايشي (طرح پيش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل) حاضر بر روي 30 دانش آموز 11 تا 13 ساله که در پرسشنامه پرخاشگري باس و پري نمرات بالا گرفته بودند، اجرا شد. شرکت کنندگان به صورت نمونه گيري خوشه اي انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل گمارده شدند. پرسشنامه پرخاشگري باس و پري به عنوان پيش آزمون بر روي دو گروه اجرا شد. گروه آزمايش به مدت 12 جلسه (هفتگي) يک ساعته در معرض مشاوره قرار گرفت و گروه کنترل هيچ گونه مشاوره اي دريافت نکرد. داده ها با استفاده از آزمون لوين، کولموگروف اسميرونوف،
t نمرات اختلافي دو گروه مستقل و t دو گروه همبسته تحليل شد.
نتايج: تحليل يافته ها با استفاده از آزمون
t دو گروه مستقل جهت مقايسه بين گروهي نشان داد که گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل کاهش معني داري را در پرخاشگري و ابعاد آن (پرخاشگري جسمي، پرخاشگري کلامي، خشم و خصومت) کسب کرده است. همچنين آزمون t وابسته جهت مقايسه درون گروهي پيش آزمون و پس آزمون گروه آزمايش نشان داد که پرخاشگري و ابعاد آن به طور معني دار پس از اجراي متغير مستقل کاهش يافته است.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که بخشش درماني به صورت گروهي مي تواند به طور معني دار و اثربخش پرخاشگري کلي و ابعاد پرخاشگري جسمي، پرخاشگري کلامي، خشم و خصومت را کاهش دهد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 245
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی