برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آبان 1391 , دوره  25 , شماره  78 ; از صفحه 14 تا صفحه 22 .
 
عنوان مقاله: 

عزت نفس و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: بيماري مولتيپل اسکلروزيس (MS) به عنوان يک بيماري پيشرونده مي تواند تصوير ذهني و احساس جذابيت را تحت تاثير قرار داده و از طريق تغيير در تجارب روانشناختي و احساسات و نگرش بيماران نسبت به بدنشان، عزت نفس آنان را متاثر سازد. بر اين اساس پژوهش حاضر با هدف تعيين عزت نفس در بيماران مبتلا به MS و عوامل مرتبط با آن صورت پذيرفت.
روش بررسي: اين مطالعه پژوهشي از نوع توصيفي است. در اين پژوهش 395 بيمار مبتلا از انجمن مولتيپل اسکلروزيس شهر تهران با روش نمونه گيري مستمر انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ است که توسط بيماران تکميل شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 و از آزمون هاي آماري t مستقل، ANOVA، ضريب همبستگي پيرسون، ضريب همبستگي اسپيرمن، ضريب کاي اسکوئر و آزمون تعقيبي شفه استفاده شد.
يافته ها: ميانگين و انحراف معيار عزت نفس بيماران5.17 ±20.53 بود. اکثر بيماران عزت نفس متوسط و فقط در صد کمي از آن ها (16.2%) عزت نفس بالا داشتند. بر اساس نتايج به دست آمده بين عزت نفس با سن، ميزان تحصيلات، وضعيت تاهل، وضعيت اشتغال و طول مدت بيماري ارتباط معني داري وجود داشت (P<0.05).
نتيجه گيري کلي: پرستاران مي توانند با شناسايي گروه هاي پر خطر از نظر ميزان عزت نفس پيوسته نيازهاي حياتي بيماران پيرامون اين موضوع را در نظر گرفته و با ارائه مداخلات مناسب به بيماران و خانواده هاي آنها در جهت ارتقاي کيفيت زندگي آنها گام بردارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شریفی نیستانک، ن.، و قدوسی بروجنی، م.، و سیدفاطمی، ن.، و حیدری، م.، و حسینی، آ. (1391). عزت نفس و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. نشریه پرستاری ایران, 25(78), 14-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=180297Vancouver : کپی

شریفی نیستانک ناهیددخت، قدوسی بروجنی منصوره، سیدفاطمی نعیمه، حیدری محمد، حسینی آغافاطمه. عزت نفس و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. نشریه پرستاری ایران. 1391 [cited 2021October16];25(78):14-22. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=180297IEEE : کپی

شریفی نیستانک، ن.، قدوسی بروجنی، م.، سیدفاطمی، ن.، حیدری، م.، حسینی، آ.، 1391. عزت نفس و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. نشریه پرستاری ایران, [online] 25(78), pp.14-22. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=180297. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 100 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی