نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
دي 1391 , دوره  22 , شماره  96 ; از صفحه 115 تا صفحه 125 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي فراوني نقص شناختي، عملکردي و عوامل مرتبط با آن در سالمندي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت
 
چکیده: 
سابقه و هدف: پديده سالمندي، تغييرات زيستي بيولوژيکي، همراه با کاهش توان زندگي و قابليت انطباق فرد در برابر تغيير و تحولات ناگهاني مي باشد. سالمندان در معرض تهديدات بالقوه اي به دليل ناتواني هاي جسمي و ذهني قرار مي گيرند و در موارد زيادي استقلال فردي شان مورد تهديد قرار مي گيرد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعيين عوامل مرتبط با نقص شناختي و عملکردي در سالمندان صورت گرفت.مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي-مقطعي بر روي 360 سالمند 65 سال و بالاتر که حداقل از يک بيماري مزمن رنج مي بردند، به روش نمونه گيري طبقه بندي خوشه اي دو مرحله اي انجام شد. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بود که به صورت مصاحبه حضوري جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.يافته ها: ميانگين نقص (Impairment) در فعاليت هاي روزانه زندگي 1.69± 1.15 و ميانگين نقص در فعاليت هاي ابزاري زندگي 2.78±4.68 بوده است. 12.2 درصد از سالمندان مبتلا به نقص شناختي شديد بودند. نقص در فعاليت هاي (Activity of Daily living) ADL و (Instrumental Activities of Daily) IADL، نقص شناختي (Cognitive impairment) و بيماري هاي مزمن گزارش شده با جنس، کفايت درآمد، سن و سطح تحصيلات سالمند ارتباط آماري معني داري داشت (p<0.05).استنتاج: بر اساس يافته هاي فوق، متغيرهاي جمعيت شناحتي نقش به سزايي در تعيين سطح کم تواني سالمند ايفا مي نمايد. لذا بايد با تدوين برنامه هاي اصولي و کاربردي جهت تعديل و به حداقل رساندن اثرات اين متغيرها و کمک به گروه هاي در معرض خطر به حفظ هرچه بيشتر استقلال اين عزيزان کمک نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

افتخاراردبیلی، ح.، و خطی دیزآبادی، ف.، و باطنی، ع.، و شجاعی زاده، د.، و یزدانی چراتی، ج. (1391). بررسی فراونی نقص شناختی, عملکردی و عوامل مرتبط با آن در سالمندی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), 22(96), 115-125. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=179913Vancouver : کپی

افتخاراردبیلی حسن، خطی دیزآبادی فرشته، باطنی عزیزاله، شجاعی زاده داوود، یزدانی چراتی جمشید. بررسی فراونی نقص شناختی, عملکردی و عوامل مرتبط با آن در سالمندی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه). 1391 [cited 2022August15];22(96):115-125. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=179913IEEE : کپی

افتخاراردبیلی، ح.، خطی دیزآبادی، ف.، باطنی، ع.، شجاعی زاده، د.، یزدانی چراتی، ج.، 1391. بررسی فراونی نقص شناختی, عملکردی و عوامل مرتبط با آن در سالمندی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), [online] 22(96), pp.115-125. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=179913. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 302 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی