نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1387 , دوره  4 , شماره  1 ; از صفحه 93 تا صفحه 103 .
 
عنوان مقاله: 

مقاومت ژنوتيپ هاي اميدبخش گندم اقليم سرد در برابر بيماري زنگ زرد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
 
چکیده: 
زنگ زرد با عامل Puccinia striiformis f. sp. Tritici از بيماريهاي مهم قارچي گندم در سراسر دنيا بويژه در نواحي آسياي مركزي و غربي بوده و سالانه خسارت هاي سنگيني به گندم وارد مي سازد. اهميت زنگ زرد از منطقه اي به منطقه ديگر متفاوت بوده و به شرايط آب و هوايي و ارقام مورد كشت بستگي دارد. براي كنترل اين بيماري مهم استفاده و توليد ارقام ولاين هاي مقاوم بهترين روش كنترل مي باشند. براي اين منظور 20 ژنوتيپ از لاين هاي گندم اميدبخش اقليم سرد به همراه شاهد حساس در اردبيل ارزيابي شدند. هر يك از ژنوتيپ هاي مورد آزمايش در دو خط يك متري روي يك پشته به فاصله 30 سانتي متر از يكديگر تحت شرايط آبياري مه پاش و آلودگي مصنوعي كشت گرديد. آزمايش در طي سالهاي زراعي 1381 و 1382 و بر اساس طرح بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار اجرا گرديد. به منظور استقرار بهتر بيماري، علاوه بر كاشت رقم حساس بولاني در فاصله هر 10 لاين، اطراف قطعه آزمايش نيز به وسيله دو خط از رقم مذكور كشت گرديد. عمليات مايه زني مصنوعي خزانه در فصل بهار و در فاصله بين زمان ساقه دهي تا قبل از ظهور برگ پرچم با مخلوط اسپور زنگ زرد و پودر تالك (به نسبت 1 به 50) به كمك گردپاش و در هنگام غروب انجام شد. يادداشت برداري از شدت بيماري بر اساس مقياس اصلاح شده كب و همچنين از واكنش گياه به آلودگي (تيپ آلودگي) طبق روش رولفز و همكاران انجام گرديد. سپس از تركيب اين دو ضريب آلودگي (Coefficient of Infection= CI) محاسبه گرديد. نتايج نشان داد كه بين ارقام مورد بررسي از نظر مقاومت به بيماري زنگ زرد تفاوت معني دار وجود دارد و بيشترين مقاومت در لاين هايC-80-16, C-80-12, C-80-11, C-80-5, C-80-4, C-80-3 و C-80-20 مشاهده گرديد، در حالي كه لاين هايC-80-18, C-80-13, C-80-2 و C-80-21 (شاهد)، حساس ترين بودند و بقيه لاين ها حد واسط بين دو گروه قرار گرفتند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صفوی، ص.، و ترابی، م.، و افشاری، ف. (1387). مقاومت ژنوتیپ های امیدبخش گندم اقلیم سرد در برابر بیماری زنگ زرد. پژوهش در علوم کشاورزی (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE), 4(1), 93-103. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=179674Vancouver : کپی

صفوی صفرعلی، ترابی محمد، افشاری فرزاد. مقاومت ژنوتیپ های امیدبخش گندم اقلیم سرد در برابر بیماری زنگ زرد. پژوهش در علوم کشاورزی (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE). 1387 [cited 2022August19];4(1):93-103. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=179674IEEE : کپی

صفوی، ص.، ترابی، م.، افشاری، ف.، 1387. مقاومت ژنوتیپ های امیدبخش گندم اقلیم سرد در برابر بیماری زنگ زرد. پژوهش در علوم کشاورزی (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE), [online] 4(1), pp.93-103. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=179674. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 114 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی