برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

پاسخ ضد دردي وابسته به دوز مرفين تزريق شده در هسته ميخي شكل (Cuneiformis) و تاثير غير فعال كردن اين ناحيه بر تعديل درد در موش صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده پزشکی افضلی پور، گروه فیزیولوژی- فارماکولوژی
 
چکیده: 
سابقه و هدف: هسته ميخي شکل (Cuneiformis, CnF) يک هسته مشبک مغز مياني است که در ناحيه شکمي- طرفي ماده خاکستري دور قناتي (Periaqueductal gray, PAG) قرار گرفته و به طور غيرمستقيم از طريق ناحيه نوکي بصل النخاع شکمي- مياني (Rostral ventromedial medulla, RVM) در تعديل درد نقش دارد. اين هسته با PAG شباهت ساختماني داشته و با آن ارتباطات زيادي برقرار مي کند. لذا در مطالعه حاضر با توجه به تشابه ساختماني و ارتباطات اين هسته با نواحي فوق، پاسخ ضد دردي مرفين تزريق شده در CnF و اثرات ناشي از حذف برگشت پذير اين هسته بر تعديل درد مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روش ها: ابتدا در موش هاي صحرايي نر، مختصات هسته CnF توسط دستگاه استرئوتاکس و با استفاده از اطلس پاکسينوز و واتسون روي جمجمه مشخص و پس از سوراخ کردن جمجمه، کانول گذاري انجام شد. سپس تزريق درون هسته اي دوزهاي مختلف مرفين (10، 20 و 40 ميکروگرم در 0.5 ميکروليتر سالين) و ليدوکائين 5% (0.5 ميکروليتر) به تنهايي و همراه با يکديگر به داخل هسته CnF صورت گرفت. اثرات اين داروها توسط آزمون پس کشيدن دم و به شکل حداکثر درصد اثردهي ممکن (Maximal possible effect, %MPE) به عنوان يک ايندکس درد، به مدت 30 دقيقه و به فواصل 5 دقيقه اي بررسي گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد که مرفين به صورت وابسته به دوز باعث افزايش معني داري بر زمان تاخير در پس کشيدن دم (Tail flick latency, TFL) شد. همچنين تزريق ليدوکائين در ناحيه فوق سبب افزايش زمان TFL نسبت به گروه Saline گرديد. تزريق هم زمان ليدوکائين و مرفين به روش درون هسته اي در ناحيه CnF موجب کاهش %MPE مرفين گرديد در حالي که تزريق وريدي مرفين هم زمان با تزريق ليدوکائين به داخل اين هسته، پاسخ ضد دردي شديدتري در مقايسه با حالت قبل ايجاد مي کرد. با تزريق نالوکسان وريدي، اثرات بي دردي مرفين در تمام گروه ها به جز گروهي که مرفين وريدي و ليدوکائين درون هسته اي دريافت کرده بودند به سطح کنترل قبل از تزريق رسيد.
نتيجه گيري: از اين يافته ها چنين استنباط مي شود که هسته CnF داراي گيرنده هاي اپيوئيدي بوده و مرفين اثرات خود را از طريق اين گيرنده ها به ويژه µ به شکل وابسته به دوز اعمال مي کند. از طرفي مي توان پيشنهاد کرد که حذف برگشت پذير هسته CnF با ليدوکائين، باعث مهار يک مسير خروجي از ناحيه فوق به سوي RVM به ويژه بر روي Off-cell هاي اين ناحيه مي گردد. مهار اين مسير توسط ليدوکائين سبب رفع مهار در اين ناحيه و ايجاد بي دردي مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حق پرست، ع.، و سپهری، غ.، و شافعی، م. (1381). پاسخ ضد دردی وابسته به دوز مرفین تزریق شده در هسته میخی شکل (Cuneiformis) و تاثیر غیر فعال کردن این ناحیه بر تعدیل درد در موش صحرایی. کومش, 4(2-1), 9-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=17967Vancouver : کپی

حق پرست عباس، سپهری غلامرضا، شافعی محمدناصر. پاسخ ضد دردی وابسته به دوز مرفین تزریق شده در هسته میخی شکل (Cuneiformis) و تاثیر غیر فعال کردن این ناحیه بر تعدیل درد در موش صحرایی. کومش. 1381 [cited 2021September25];4(2-1):9-22. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=17967IEEE : کپی

حق پرست، ع.، سپهری، غ.، شافعی، م.، 1381. پاسخ ضد دردی وابسته به دوز مرفین تزریق شده در هسته میخی شکل (Cuneiformis) و تاثیر غیر فعال کردن این ناحیه بر تعدیل درد در موش صحرایی. کومش, [online] 4(2-1), pp.9-22. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=17967. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 57 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی