برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل پاسخ هاي رسته اي رتبه اي طولي در كارآزمايي باليني موازي به روش بيزي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 
چکیده: 

سابقه و هدف: مطالعات طولي، بالاخص با پاسخ هاي رتبه اي، در علوم پزشکي جايگاه ويژه اي دارد. از آنجايي که در اين گونه مطالعات، همبستگي بين مشاهدات هر فرد وجود دارد، لذا روش آماري مورد استفاده بايد اين ويژگي را لحاظ کند.
مواد و روش ها: ابتدا همبستگي بين مشاهدات در ماتريس واريانس- کواريانس منظور و در يک مثال عملي با انتخاب توزيع پيشين براي پارامترها، با استفاده از روش بيزي به تحليل پرداخته شد. داده هاي فوق با روش کمترين توان هاي دوم موزون نيز تحليل و نتايج دو روش مقايسه شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد که برآورد به روش بيزي با پيشين هاي ناآگاهي بخش با روش کمترين توان هاي دوم موزون تفاوت قابل اغماض دارد.
نتيجه گيري: با توجه به مزاياي روش بيزي، حتي وقتي که اطلاعات آگاهي بخش از پارامترها در دست نباشد، کاربرد آن در تحليل اطلاعات توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

قربانی، ر.، و فقیه زاده، س.، و مشکانی، م.، و علوی مجد، ح. (1381). تحلیل پاسخ های رسته ای رتبه ای طولی در کارآزمایی بالینی موازی به روش بیزی. کومش, 4(2-1), 1-8. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=17965Vancouver : کپی

قربانی راهب، فقیه زاده سقراط، مشکانی محمدرضا، علوی مجد حمید. تحلیل پاسخ های رسته ای رتبه ای طولی در کارآزمایی بالینی موازی به روش بیزی. کومش. 1381 [cited 2021April14];4(2-1):1-8. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=17965IEEE : کپی

قربانی، ر.، فقیه زاده، س.، مشکانی، م.، علوی مجد، ح.، 1381. تحلیل پاسخ های رسته ای رتبه ای طولی در کارآزمایی بالینی موازی به روش بیزی. کومش, [online] 4(2-1), pp.1-8. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=17965>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 77 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی