برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آبان 1391 , دوره  22 , شماره  94 ; از صفحه 44 تا صفحه 52 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي فراواني پلي مرفيسم هاي ژن آنزيم ويتامين K اپوکسيد ردوکتاز و ارتباط آن با ميزان نياز به وارفارين در بيماران استان مازندران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات علوم دارویی، گروه سم شناسی - داروشناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: هدف از انجام مطالعه حاضر ارزيابي نقش 3 پلي مرفيسم مهم، (-1639G>A، 1173C>T و 3730G>A) ژن VKORC1 در ميزان نياز به وارفارين بيماران استان مازندران مي باشد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر با 29 بيمار که حداقل 3 ماه تحت درمان با دوز ثابت داروي وارفارين بودند انجام گرفت.
DNA استخراج شده از لنفوسيت هاي خون محيطي بيماران با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي به روش PCR تکثير شده و محصولات PCR جهت تعيين ژنوتيپ، تعيين توالي شدند. جهت بررسي ارتباط بين داده هاي دموگرافيک بيماران، فاکتورهاي ژنتيکي و دوز نگهدارنده وارفارين صورت پذيرفت از آناليزهاي آماري استفاده شد.
يافته ها: در ناحيه
1639G>A،25  بيمار (86.2 درصد) ژنوتيپ AA، 2 بيمار (6.9 درصد) ژنوتيپ GA و 2 بيمار (6.9 درصد) ژنوتيپ بودند. ميانگين دوز مصرفي در ژنوتيپ AA نسبت به دو ژنوتيپ ديگر کمتر، اما INR آنان بيش از دو ژنوتيپ ديگر بود. در ناحيه 1173C>T، 26 بيمار (89.7 درصد) ژنوتيپ TT، 2 بيمار (6.9 درصد) ژنوتيپ CC و يک 1 بيمار ژنوتيپ CT بودند. در ناحيه 3730G>A، 28 بيمار (96.5 درصد) ژنوتيپ GG و 1 بيمار GA بودند. از پلي مورفيسم هاي مورد مطالعه، تنها پلي مورفيسم -1639G>A ارتباط معني داري با دوز مصرفي وارفارين داشت.
استنتاج: پلي مورفيسم ژنتيکي در هر سه ناحيه
-1639G>A، 1173C>T و 3730G>A بيماران مشاهده شد. پلي مورفيسم ناحيه -1639G>A در دوز وارفارين مورد نياز بيماران موثر بود. ارتباط دوز مورد نياز وارفارين و INR حاصله با نوع پلي مورفيسم بيماران مطالعه حاضر با ديگر مطالعات همخواني داشت، اما از نظر درصد ژنوتيپ هاي مشاهده شده در هر ناحيه تفاوت هايي با ساير جمعيت ها مشاهده شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صالحی فر، ا.، و فرهادی، ف.، و جان بابایی، ق.، و آهنگر، ن. (1391). بررسی فراوانی پلی مرفیسم های ژن آنزیم ویتامین K اپوکسید ردوکتاز و ارتباط آن با میزان نیاز به وارفارین در بیماران استان مازندران. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), 22(94), 44-52. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=179547Vancouver : کپی

صالحی فر ابراهیم، فرهادی فهیمه، جان بابایی قاسم، آهنگر نعمت اله. بررسی فراوانی پلی مرفیسم های ژن آنزیم ویتامین K اپوکسید ردوکتاز و ارتباط آن با میزان نیاز به وارفارین در بیماران استان مازندران. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه). 1391 [cited 2021August01];22(94):44-52. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=179547IEEE : کپی

صالحی فر، ا.، فرهادی، ف.، جان بابایی، ق.، آهنگر، ن.، 1391. بررسی فراوانی پلی مرفیسم های ژن آنزیم ویتامین K اپوکسید ردوکتاز و ارتباط آن با میزان نیاز به وارفارین در بیماران استان مازندران. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), [online] 22(94), pp.44-52. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=179547. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 141 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی