برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1391 , دوره  26 , شماره  2 ; از صفحه 123 تا صفحه 131 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر شوري و تنظيم کننده هاي رشد گياهي کينتين و سايکوسل بر تجمع عناصر (Na ,K) زيتون رقم روغني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه
 
چکیده: 

شوري به عنوان قديمي ترين مساله زيست محيطي محسوب مي شود و از عوامل محدودکننده رشد گياهان و توليد محصول است. در اين پژوهش وضعيت تحمل زيتون رقم روغني به کاربرد مقادير زياد کلريد سديم در آب آبياري و توزيع عناصر سديم و پتاسيم در گياه با استفاده از کاربرد تنظيم کننده هاي رشد گياهي کينتين و سايکوسل مورد بررسي قرار گرفت. طرح آزمايشي به صورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با 4 تکرار بررسي گرديد. تجمع يونهاي Na ,K در اندام هوائي و ريشه مشخص گرديد. نتايج بدست آمده نشان داد که با افزايش سطح شوري ميزان تجمع سديم (Na) افزايش و نسبت پتاسيم به سديم (K/Na) کاهش يافت. بيشترين ميزان تجمع يون سديم در ريشه مشاهده گرديد. افزايش سديم برگ در سطح 200 ميلي مولار شوري و اندام هوائي (مجموع ساقه و برگ) در سطح 100 و 200 ميلي مولار شوري تفاوت معني داري با شاهد نشان داد. کاهش ميزان يون پتاسيم برگ تنها در سطح 100 و 200 ميلي مولار شوري تفاوت معني داري در سطح 5% داشت. کاهش نسبت پتاسيم به سديم برگ در سطوح 50، 100 و 200 ميلي مولار شوري معني دار بود. کاربرد 250 ميلي گرم در ليتر سيتوکينين در سطح شوري 200 ميلي مولار، ميزان سديم برگ را در سطح 5% به طور معني داري افزايش داد. از طرفي کاربرد غلظت هاي 500 و 1000 ميلي گرم در ليتر سايکوسل در سطح شوري 100 ميلي مول پتاسيم بخش هوائي (ساقه و برگ) و در سطح شوري صفر و 50 ميلي مولار پتاسيم برگ را کاهش داد که در سطح 5% به نسبت شاهد معني دار بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 100
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی