برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  26 , شماره  4 ; از صفحه 440 تا صفحه 447 .
 
عنوان مقاله: 

اثرات سميت بور بر رشد رويشي، خصوصيات فيزيولوژيکي و توزيع بور در دو ترکيب پايه- پيوندک درخت بادام (.Prunus dulcis Mill)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران
 
چکیده: 

سميت بور يک عارضه مهم است که مي تواند رشد گياهان را در محيط هاي خشک و نيمه خشک محدود نمايد. استفاده از پايه هاي متحمل که مانع از جذب يا انتقال بور به قسمت هاي هوايي گياهان مي شوند، سميت بور در پيوندک را کاهش داده و به تبع آن تحمل مقادﻳر بيش از حد بور در منطقه ريشه افزايش مي ﻳابد. بدين منظور، جهت ارزيابي اثرات سميت بور بر رشد رويشي، خصوصيات فيزيولوژيکي و توزيع بور درخت بادام رقم فراگنس، آزمايشي با سه سطح بور (20 mg/ L، 10، 0.25) از اسيد بوريک و دو پايه بادام (GF677، Tuono) به صورت فاکتوريل و در قالب طرح کاملا تصادفي با چهار تکرار در محيط کنترل شده به اجرا درآمد. نتايج نشان داد که سميت بور اثرات معني داري بر رشد رويشي، خصوصيات فيزيولوژيکي و توزيع بور در درخت بادام داشت. با افزايش سطوح بور در محلول غذايي، صفات رويشي شامل درصد توليد برگ و رشد طولي شاخه اصلي به صورت معني داري کاهش يافت. هر چند، ترکيب Fr/ Tuono نسبت به Fr/GF677 کمتر تحت تاثير قرار گرفت. همچنين، خصوصيات فيزيولوژيکي نظير درصد نشت الکتروليت، محتواي پرولين و درصد نکروز برگ به صورت معني داري در هر دو ترکيب پايه- پيوندک افزايش يافت. بر اساس نتايج حاصله، پايه GF677 به دليل عدم کاهش جذب و يا انتقال مقادير بيش از حد بور از سيستم ريشه به قسمت هاي هوايي پيوندک، حساسيت بالايي به سميت بور داشته، در حالي که پايه Tuono از طريق مکانيسم توزيع ترجيحي بور در ريشه ها، مانع افزايش تجمع بور در برگ هاي جوان و بافت مريستمي شده و تا حدودي اين اندام هاي حساس را در مقابل صدمات ناشي از سميت بور حفظ کرده است.در نهايت، به نظر مي رسد که در شرايط مقادير بيش از حد بور پايه Tuono تحمل بالاتري نسبت به پايه GF677 دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 141
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی