برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  19 , شماره  2 ; از صفحه 123 تا صفحه 139 .
 
عنوان مقاله: 

کنترل بيولوژيکي بيماري فوزاريوم سنبله گندم ناشي از Fusarium graminearum با استفاده از سه گونه بومي تريکودرما در زمان هاي مختلف اسپورپاشي در شرايط مزرعه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
چکیده: 

فوزاريوم سنبله يکي از بيماري هاي مهم گندم در مناطق مرطوب و نيمه گرمسيري کشور محسوب مي شود. استفاده از عوامل بيولوژيکي يکي از روش هاي موثر در کنترل اين بيماري مي باشد. در اين پژوهش سه گونه بومي Trichoderma harzianum، T. aroviridae و T. virens به عنوان عوامل بيولوژيک در کنترل اين بيماري در سه زمان مختلف اسپورپاشي مورد استفاده قرار گرفتند. همچنين به منظور مقايسه بين ميزان تاثير کنترل عوامل آنتاگونيست با قارچکش هاي رايج منطقه از قارچکش پروپيکونازول (تيلت) استفاده شد. آزمايش بر روي دو رقم فلات و مغان به صورت آزمايش اسپيلت پلات-فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 3 تکرار در شرايط مزرعه انجام شد. هنگامي که سنبله ها در مرحله گرده افشاني بودند اسپورپاشي ها در 3 زمان مختلف که شامل T1 (اسپورپاشي ابتدا با تريکودرما با غلظت 3×107 بعد از دو روز اسپورپاشي با فوزاريوم با غلظت 3×105T2 (اسپورپاشي همزمان تريکودرما و فوزاريوم) و T3 (اسپورپاشي ابتدا با فوزاريوم بعد از 2 روز با تريکودرما) انجام گرفتند. سه روز بعد از آخرين اسپورپاشي فاکتورهاي بيماري زايي که شامل درصد آلودگي و شدت آلودگي بودند اندازه گيري شدند. عملکرد دانه و وزن هزار دانه نيز بعد از برداشت محصول اندازه گيري شدند. مقايسه ميانگين ها نشان داد که در رابطه با درصد و شدت آلودگي و وزن هزار دانه، تمامي تيمارها با تيمار شاهد با آلودگي مصنوعي اختلاف معني داري داشتند و درصد و شدت آلودگي در آنها کمتر و وزن هزاردانه در آنها بيشتر از تيمار شاهد آلوده بود. همچنين نتايج نشان داد که، تيمار قارچکش با درصد آلودگي 40.33 درصد، شدت آلودگي 7.38 درصد، وزن هزار دانه 32.3 گرم و عملکرد دانه 225.33 گرم در مقايسه با تيمارهاي آنتاگونيستي تريکودرما توانست نتايج قابل قبولتري را نشان دهد. در رابطه با زمان هاي مختلف اسپورپاشي در ارتباط درصد و شدت آلودگي و عملکرد دانه، نتايج نشان داد که تيمارهايي که در زمان T1 استفاده شده بودند نتايج بهتري را در مقايسه با زمان هاي T2 و زمان T3 نشان داد. در نتيجه زمان T1 به عنوان کارآمدترين زمان مصرف سوسپانسيون تريکودرما شناخته گرديد. در رابطه با ارقام گندم نتايج حاکي از اين بود که، بين دو رقم فلات و مغان در رابطه با درصد و شدت آلودگي و عملکرد دانه اختلاف معني داري مشاهده شد و رقم مغان توانست نتايج بهتري را در مقايسه با رقم فلات نشان دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 123
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی