برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر 1391 , دوره  19 , شماره  100 ; از صفحه 29 تا صفحه 36 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط ميزان افسردگي و مهارت در شطرنج اعضاي داراي درجه بين المللي بازي در فدراسيون شطرنج جمهوري اسلامي ايران در سال 1389

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات بهداشت روان، انستیتو روانپزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: هدف ما در اين تحقيق بررسي ارتباط بين مهارت در بازي شطرنج وشدت افسردگي، اضطراب و ده خطاي شناختي در اعضاي داراي درجه بين المللي فدراسيون شطرنج ايران و همين طور بررسي شيوع افسردگي و اضطراب بود.
روش كار: 96 نفر از اعضاي داراي درجه بين المللي به صورت نمونه گيري در دسترس وارد يك مطالعه توصيفي مقطعي شدند. كليه نمونه ها ويرايش دوم پرسشنامه افسردگي بك، پرسشنامه اضطراب بك و آزمون خطاهاي شناختي را تكميل كردند؛ سپس داده ها با كمك نرم افزار
SPSS تحليل شد.
يافته ها: بين درجه بين المللي شطرنج و چهار خطاي شناختي تعميم بيش از اندازه، بزرگنمايي، تصميم گيري عجولانه و عبارات بايدي ارتباط معني دار معكوس وجود داشت. ضمنا با افزايش تعداد ساعت بازي شطرنج در روز شدت افسردگي كاهش يافت. همچنين ارتباط معني دار معكوسي بين مهارت در بازي شطرنج و شدت افسردگي موجود بود اما بين مهارت در بازي شطرنج و شدت اضطراب رابطه معني داري وجود نداشت. در نمونه مورد مطالعه، شيوع افسردگي خفيف و متوسط
%16.7 بود و هيچ موردي از افسردگي شديد ديده نشد. شيوع اضطراب خفيف و متوسط %27.1 بود و شيوع اضطراب شديد در حدود %5.2 بود.
نتيجه گيري: طبق مطالعه حاضر، افزايش مهارت در بازي شطرنج با كاهش شدت افسردگي ارتباط دارد كه به نظر مي رسد كه ارتباط معكوس بين مهارت در بازي شطرنج با شدت افسردگي را مي توان با كاهش خطاهاي شناختي در افرادي كه مهارت بالاتري در بازي شطرنج دارند و همچنين بيشتر بودن تعداد ساعات بازي شطرنج در اين افراد توجيه كرد. اين يافته ها منطبق با تئوري شناختي بك و تئوري فعال سازي رفتاري مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 199
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی