برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر 1391 , دوره  19 , شماره  102 ; از صفحه 12 تا صفحه 17 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي اثرات دود سيگار و قليان بر تغييرات هورمون هاي T3 ،TSH و T4 در موش هاي صحرايي نر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ایمنولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: مطالعات مختلف نشان مي دهند که مصرف دخانيات مي تواند عملکرد غده تيروئيد را تحت تاثير قرار دهد. هدف از اين پژوهش، بررسي اثرات مقايسه اي دود سيگار و قليان بر هورمون هايTSH ،T3 و T4 در موش هاي صحرايي نر مي باشد.
روش کار: در اين تحقيق تجربي– آزمايشگاهي، موش هاي صحرايي نر نژاد ويستار مورد آزمايش قرار گرفتند. نمونه هاي مورد بررسي به گروه هاي 5 سري شاهد، دريافت کننده دود قليان و دريافت کننده دود سيگار تقسيم شدند و به مدت 6 هفته تحت تجربيات آزمايشگاهي قرار گرفتند. پس از اين مدت، نمونه هاي خوني از طريق خونگيري از قلب جمع آوري شدند. بعد از تهيه سرم، سطح هورمون هاي
TSH ،T3 و T4 با استفاده از روش راديوايمونواسي (Radioimmunoassay) مورد سنجش قرار گرفتند. در نهايت داده هاي حاصل با استفاده از آزمون آماري آناليز واريانس، بين گروه ها مورد مقايسه واقع شدند.
يافته ها: نتايج نشان دادند که هورمون هاي
T3 و T4 در موش هاي دريافت کننده دود سيگار نسبت به گروه شاهد، دچار افزايش معني دار شدند (به ترتيب p<0.001و p<0.01). علاوه براين، سطح سرمي اين هورمون ها در موش هاي دريافت کننده دود قليان نيز نسبت به گروه شاهد به طور معني داري افزايش يافتند (p<0.01). همچنين سطح سرمي هورمون TSH در موش هاي دريافت کننده دود سيگار، دچار کاهش غير معني دار و در موش هاي دريافت کننده دود قليان، دچار افزايش غير معني دار شد.
نتيجه گيري: نتايج بيانگر آنند که مصرف دود سيگار يا قليان افزاينده عملکرد اندوکريني (Endocrinological) تيروييد و به اين واسطه افزاينده سطح سرمي هورمون هاي T3 و T4 است. بر اين مبنا، از ديدگاه پاتوفيزيولوژيک، تاثير دخانيات در ايجاد پرکاري تيروييد قابل توجه است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1487
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی