برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي جريان رودخانه با استفاده از نظريه آشوب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم وصنعت ایران
 
چکیده: 

بررسي رفتار جريان رودخانه يکي از موارد اساسي در طراحي، بهره برداري و مطالعات مربوط به مهندسي آب است. از اين رو بکارگيري روش هاي نوين همچون نظريه آشوب در هيدرولوژي و منابع آب بدليل نوآوري و قابليت هاي آن، اخيرا توجه زيادي را به خود جلب کرده است. يکي از کاربردهاي نظريه آشوب، تعيين خصوصيات کمي و آناليز سري هاي زماني هيدرولوژيکي همچون جريان رودخانه است.هدف از اين تحقيق تعيين خصوصيات جريان روزانه رودخانه اهرچاي در طي 19 سال با استفاده از مفاهيم نظريه آشوب و پيش بيني آن است. بازسازي فضاي حالت سري زماني بر اساس نظريه آشوب، مبتني بر انتخاب مناسب دو پارامتر زمان تاخير و بعد محاط است و در اين تحقيق از روش ميانگين اطلاعات متقابل و روش نزديکترين همسايگي کاذب براي برآورد اين دو پارامتر استفاده شده است. جهت تعيين بعد فرکتالي و بررسي ميزان آشوب پذيري سري زماني (جريان روزانه رودخانه) روش بعد همبستگي استفاده شود. نتايج حاصل از محاسبات بيانگر بعد فرکتالي 4 (آشوبناکي کم)، با زمان تاخير 65 روز و بعد محاط 13 است که براي بازسازي فضاي حالت ديناميکي جريان رودخانه مي تواند استفاده شود.از الگوريتم پيش بيني موضعي جهت پيش بيني سري زماني و از معيارهاي ارزيابي ضريب همبستگي و نش ساتکليف و مجذور مربعات خطا جهت سنجش دقت مدل استفاده شده است. نتايج حاصل حاکي از دقت قابل قبول و مناسب نظريه آشوب در پيش بيني جريان رودخانه اهر چاي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 189
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی