برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 88 تا صفحه 96 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل مرتبط با اقدام به خودکشي در افراد ميانسال و سالمند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید بهشتی
 
چکیده: 

هدف: اين مطالعه با هدف تعيين عوامل مرتبط با اقدام به خودکشي در افراد ميانسال و سالمند مراجعه کننده به مرکز مسمومين بيمارستان لقمان تهران در سال 1388 انجام گرفته است.
روش: در يک بررسي توصيفي- مقطعي300 نفر از افراد 45 سال و بالاتر مراجعه کننده به بخش مسمومين بيمارستان لقمان مورد بررسي قرار گرفتند. داده ها به کمک پرسشنامه بررسي علل اقدام به خودکشي، افسردگي بک و مقياس سنجش افکار خودکشي بک گردآوري شدند. تحليل داده ها با نرم افزار کامپيوتري
SPSS و به کمک آزمون کاي دو و t مستقل، انجام شد.
يافته ها: اين مطالعه نشان داد علت اقدام به خودکشي در افراد مورد مطالعه دو گروه سني، درگيري با همسر و مشکلات خانوادگي، مشکلات مالي، بيماري جسمي يا رواني، اعتياد و يا خشونت همسر بوده است. بين اقدام به خودکشي در افراد دو گروه سني و وجود افسردگي و افکار خودکشي، ارتباط معني دار وجود دارد (
P<0.05). ميانگين نمرات افسردگي و افکار خودکشي افراد سالمند بيش از افراد ميانسال بوده ليکن بين نمره افکار خودکشي افراد دو گروه، تفاوت معني داري وجود ندارد (P>0.05).
نتيجه گيري: افسردگي و افکار خودکشي از جمله عوامل خطرساز اقدام به خودکشي بوده و ضرورت برنامه ريزي هاي پيشگيرانه و درمان را جهت ارتقا و تأمين سلامت جسمي، رواني و اجتماعي سالمندان و افراد ميانسال جامعه طلب مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 204
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی