برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1390 , دوره  5 , شماره  20 ; از صفحه 7 تا صفحه 24 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط خودکارآمدي، هيجان خواهي و راهبردهاي مقابله با استرس با استعداد سوء مصرف مواد در دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل
 
چکیده: 

مقدمه: هدف اين مطالعه تعيين ارتباط راهبردهاي مقابله با استرس، هيجان خواهي و خودکارآمدي با استعداد سوء مصرف مواد در دانشجويان مي باشد.
روش: اين پژوهش از نوع همبستگي است. جامعه آماري اين پژوهش را دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل در سال تحصيلي 89-88 تشکيل مي دهند. نمونه پژوهش حاضر 313 دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل بود که به صورت تصادفي انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از مقياس خودکارآمدي، مقياس هيجان خواهي، مقياس راهبردهاي مقابله با استرس و مقياس استعداد سوء مصرف مواد استفاده شد.
يافته ها: نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که خودکارآمدي، هيجان خواهي، راهبردهاي مقابله هيجان مدار و راهبردهاي مقابله مساله مدار با استعداد سوء مصرف مواد در دانشجويان رابطه معناداري دارند. نتايج تحليل رگرسيون چند متغيري نشان داد که خودکارآمدي، هيجان خواهي و راهبردهاي مقابله با استرس مي تواند استعداد سوء مصرف مواد در دانشجويان را پيش بيني مي کنند.
نتيجه گيري: اين نتايج، بيان مي کند که خودکارآمدي، هيجان خواهي و راهبردهاي مقابله با استرس مي توانند در پيش بيني استعداد سوء مصرف مواد دانشجويان نقش مهمي ايفا نمايند. بر اين اساس متخصصان مي توانند از آموزش راهبردهاي مقابله اي موثر و ارتقاء خودکارآمدي به منظور پيشگيري از سوء مصرف استفاده نمايند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 333
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی