برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  48 , شماره  3 (پياپي 191) ; از صفحه 403 تا صفحه 409 .
 
عنوان مقاله: 

خالص سازي و تعيين ترادف نوکلئوتيدي ژنوم کامل ويروس موزائيک زرد کدو-جدايه فارس (مقاله کوتاه)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی، دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

ويروس موزائيک زرد کدو (Zucchini yellow mosaic virus) از نمونه هاي کدوي داراي علايم موزائيک، تاولي شدن و بدشکلي برگ و ميوه و کاهش رشد از مزارع منطقه کفترک شيراز به کمک آزمون اليزا، جداسازي و يک نمونه به عنوان جدايه فارس اين ويروس ((ZYMV-F به منظور انجام مراحل بعدي تحقيق بررسي شد. ZYMV-F در شرايط گلخانه در کدو تکثير و از بافت هاي آلوده براي خالص سازي فيزيکي ويروس استفاده شد. از آنتي سرم به دست آمده از آموده خالص ويروس، در آزمون هاي سرولوژيکي استفاده شد. با بهره گيري از روش به دام اندازي آر ان اي پيک و آغازگرهاي اختصاصي طراحي شده، واکنش ترانويسي معکوس و زنجيره اي پلي مراز (RT-PCR) انجام شد و دي ان اي هاي تکثير شده، همسانه سازي و تعيين ترادف شدند. با تجميع ترادف هاي به دست آمده، ترادف کامل ژنوم ZYMV-F شامل 9591 نوکلئوتيد (رس شمار JN183062 در بانک ژن) به دست آمد. آناليزهاي فيلوژنتيکي بر اساس ترادف نوکلئوتيدي و آمينو اسيدي ژنوم کامل و هر کدام از ژن ها به طور انفرادي نشان داد که ZYMV-F بيشترين شباهت را به جدايه هاي اسرائيل و اسلواکي ZYMV دارد. هم چنين بر اساس ترادف قسمتي از ژن پروتئين پوششي، مشخص شد که جدايه هاي ويروس در ايران در سطح نوکلئوتيدي و آمينواسيدي شباهت زيادي به هم دارند و جدايه فارس و کرج در يک گروه قرار مي گيرند. اين اولين گزارش از تعيين ترادف کامل ژنوم ZYMV در ايران و دومين گزارش از منطقه خاور ميانه و نزديک است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 124
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی